Ovoce a zelenina je hlavní složkou zdravého stravování. Peckoviny, citrusy, lesní či exotické ovoce, ale také kořenová, cibulová, plodová a listová zelenina a luštěniny od lokálních pěstitelů či mezinárodních dodavatelů nesmí chybět v žádném jídelníčku.

Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Nákup a predaj cukrárenských, pekárenských výrobkov a doplnkového ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Montáž, kompletácia, zhotovovanie kynologických potrieb a upomienkových predmetov

Realitné agentury Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Výroba hotových jedál a polotovarov Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba ovocných a zeleninových výrobkov Veľkoobchod okrem koncesovaných ...

Prenájom hnuteľných vecí Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba a predaj zmrzlinových kornútkov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a predaj obalov na zmrzlinové kornútky Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do ...

Skladovanie Odevná výroba Výroba nápojov Textilná výroba Finančný leasing Kuriérske služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie strelnice Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba kakaa a výrobkov z ...

Výkup ovocia a zeleniny Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových ...

Výroba vencov Maloobchod s odevmi Maloobchod s textilom Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod s tabakovými výrobkami Maloobchod s kozmetickými výrobkami Maloobchod s potravinami a pochutinami Obchod na trhu s uvedeným sortimentom Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Montáž a oprava vody,odpadov,kúrenia Maloobchod s dekoračnými ...

Predaj na trhoch Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Ostatné služby /čistenie kobercov/ Maloobchod s potravinami a pochutinami Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod mimo riadnej predajne - sortiment tovaru ako je uvedené v ...

Klampiarske práce Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie Veľkoobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie

Veľkoobchod s autosklom Maloobchod s ovocím a zeleninou Výmena skiel motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod s potravinami a pochutinami Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie reštauračných služieb Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Sprostredkovanie obchodu ...

Kovoobrábanie Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov veľkoobchod okrem koncesovaných živností Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem koncesovaných živn./ Prenájom hnuteľných vecí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Skladovanie Ambulantný predaj Donášková služba Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba vencov a kvetinových dekorácií Maloobchodné činnosti - predaj zeleniny, ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Podnikatelské poradenstvo s výnimkou činností organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť Všeobecná vydavateľská činnosť Priemyselný výskum a experimentálny vývoj Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Nákup a predaj-stroje,zariadenia a technické potreby Sprostr.obchodu so strojmi,zariadeniami a technic.potrebami Inžinierska činnosť a konštruk.práce v oblasti ...

Sprostredkovanie obchodu Leasing priemyselného tovaru Maloobchod v rozsahu voľných živností Oprava a údržba zdvíhacích zariadení Revízie a skúšky plynových zariadení Montáž, údržba elektrických zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Opravy vyhradených elektrických zariadení Prenájom bytových a nebytových priestorov Montáž, ...

Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie trhových miest Montáž a opravy pracovných strojov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou nebezpečných odpadov/ Výroba, oprava a montáž lavičiek, detských športových náradí, odpadových košov Zimná a letná údržba vozoviek, cestných ...

Reklamné činnosti. Fotografické služby. Sprostredkovateľská činnosť. Výroba drobného kovového tovaru. Maloobchod zo železiarskym tovarom. Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba videa - záznamov, zvukového sprievodu. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Veľkoobchod mimo živností vyžadujúcich koncesiu. Maloobchod zo stavebninami ...

Skladovanie Predaj na trhoch Finančný leasing Pohostinská činnosť Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Výroba nealkoholických nápojov Sprostredkovanie obchodu a výroby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj nápojov na ...

Zemné práce Zasielateľstvo Reklamné činnosti Prenájom technológií Prenájom strojov a zariadení Veľkoobchod/hutný materiál/ Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod/potraviny,nápoje/ Veľkoobchod/s textilom a obuvou/ Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Predaj dvojstopových motorových vozidiel Veľkoobchod/spotrebný,priemyselný tovar/ Prenájom ...

Baliace činnosti Reklamné činnosti Spracovanie zemiakov Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba chuťových prísad a korenín Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Polygrafický priemysel Vydavateľstvá a tlač Vydavateľské činnosti Sprostredkovateľská činnosť Tlač kníh, brožúr, katalógov Sprostredkovanie služieb a výroby Viazanie kníh a konečné spracovanie Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sieťotlač, gumotlač, ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných ...

Výroba obuvi Výroba obuvníckych polotovarov Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu živnosti voľnej

Mäsiarstvo Murárske práce Kúrenárske práce Lešenárske práce Reklama a propagácia Vydavatelská činnosť Administratívne služby Výroba tovaru z plastov Zemné práce so strojmi Sprievodcovská činnosť Vodoinštalatérske práce Podnikateľské poradenstvo Výroba tesnení z gumy a PVC Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie výdajne ...

Reklamné činnosti Výroba tovaru z plastov Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod so zmiešaným tovarom Maloobchod s potravinami a pochutinami Maloobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod s elektro a spotrebným tovarom Výroba drobných výrobkov z dreva a kovu Maloobchod- zdravotnícke a ortopedické ...