Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

Firma Páleníček provádí zemní, výkopové práce, vodo topo plyn práce, inženýrské sítě od projektu po realizace. Také zajistí kompletní dodávky čerpadel a vodáren, studnařství zajišťuje studnařské práce včetně hydrogeologické dokumentace, stavebního projektu. Zaměřujeme se na ražené, vrtané studny od A-Z, kopané studny. Vodu i studnu ...

Stavební firma: -občanské a bytové stavby -průmyslové objekty -rodinné domy -půdní vestavby -zateplování budov.

Generální dodavatel staveb: - projekce - stavby průmyslové a občanské včetně inženýrských sítí - opravy a rekonstrukce budov - montáž zdravotechniky a ústředního topení - práce zámečnické - výroba ocelových konstrukcí, oken, dveří, dělících příček - montáž elektroinstalace včetně revizí, projekce - výroba rozvaděčů, hromosvody

- komplexní dodávky staveb od prací projekčních, inženýrských až po kompletaci technologických celků Zakázky jsou realizovány převážně vlastními zaměstnanci. Kooperací členů skupiny společností BW zajišťuje optimalizaci kvality a ceny staveb pro klienta.

Výstavba, opravy a rekonstrukce střešních plášťů. Pozemní stavby - výkopovými pracemi - pokládkou inženýrských sítí - stavbou propustků Zahradní architektura, dodávají: - pergoly - altány - zahradní domky a kůlny - mostky přes jezírka - lavičky - jezírka a rybníčky - vodopády - svařované folie - systémy pro úpravu vody Realizace ...

Stavba, výstavba: -inženýrské sítě -ČOV -komunikace, chodníky -vodohospodářské stavby -výstavba telekomunikačních sítí a optických tras Práce: -zemní a výkopové -demolice -zateplování

Společnost SKD-stavební Lipník nad Bečvou je stavitelská kancelář a provozuje také kompletní účetnictví a technicko-organizační přípravu staveb (výkopové práce, práce jeřábem, nákladní přeprava, bytová a průmyslová výstavba a další). Jsme vybaveni kvalitní kancelářskou a výpočetní technikou s vlastním stavebním dvorem skládajícím se ze skladu, ...

Stavební firma Technické služby a stavby Šestajovice a.s. působí na trhu již od roku 2007. Od svého vzniku jsme realizovali řadu zakázek v oblasti inženýrských staveb, komunikací a také chodníků. Dále se zaměřujeme na veškeré stavby a rekonstrukce průmyslových objektů, bytových a rodinných domů. V našem repertoáru se nacházejí i zemní ...

Společnost AQUARIUS, spol. s r.o. se zabývá prováděním vodohospodářských a pozemních staveb. Inženýrské stavby: - vodovody, vodojemy - čerpací stanice - kanalizace - čističky odpadních vod (ČOV) - plynovody - veřejné osvětlení - komunikace. Sídlíme na adrese Pražská 224, Kyšice.

Společnost STAVPARTNER, spol. s r.o. se zabývá kompletními stavbami na klíč, rekonstrukcemi objektů, půjčováním lešení a inženýrskými sítěmi. Naší doménou jsou stavby bytových a rodinných domů na klíč podle Vašich požadavků a přání. Svou pozornost obracíme také k rekonstrukcím, opravám a zateplování starších rodinných domů. V neposlední řadě se ...

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí: -plynu, plynového potrubí, přípojky plynu, plošná plynofikace obcí -dodávka a montáž regulačních stanic -budování průmyslových plynovodů Zemní práce: -pokládka plynového potrubí.

Realizace staveb: - komplexní dodávky staveb občanské, průmyslové výstavby - prodej stavebního materiálu - liniové stavby (vodovody, kanalizace) - energetické audity staveb. - koupelnové studio

Zařizování dotací z dotačních titulů fondů Evropské unie EU Stavební práce Vodohospodářské stavby - projekty - rybníky Protierozní ochrana Projekce - kanalizace - vodovody - přípojky - čistírny odpadních vod (ČOV.

Stavební firma - pokládka venkovních dlažeb a teras - základy a základové desky - sádrokartonářské práce - terénní úpravy, zemní práce, výkopové práce - rekonstrukce bytů - inženýrské sítě - opěrné zdi a oplocení a další.

Firma Brabec Liberec s.r.o. je stavební společností, která se zaměřuje na stavební práce v oblasti inženýrských sítí. Primárně se věnujeme výstavbě a realizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Dále se mezi naše činnosti řadí prodej písku, štěrku a také uhlí. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a zaručujeme kvalitně ...

Stavební firma: - rodinné, bytové domy - průmyslové stavby - zpevněné plochy - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - rekonstrukce bytových jader, koupelen - výměny střech - oplocení - zateplení fasád

Pozemní a inženýrské stavitelství. Zemní a výkopové práce. Bourací a demoliční práce hydraulickými kladivy. Základy pro rodinné domy. Doprava sypkých materiálů. Rozvoz zeminy.

Společnost NOVADUS, spol. s r.o. se soustřední na projekci, výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb. Mezi naše činnosti patří také zemní práce všeho druhu, sanace betonových konstrukcí a máme zkušenosti i s rekonstrukcemi historických budov. Sídlíme ve městě Příbram. Výstavba, realizace, stavební práce: - vodovodní, kanalizační ...

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování: - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - zprostředkování obchodu a ...

Společnost PORR a.s. se zabývá oblastí pozemních, dopravních, vodohospodářských i inženýrských staveb, dále pak projekční, inženýrskou, laboratorní i poradenskou činností. Dle požadavku zákazníků nabízíme navíc prodej stavebních materiálů a asfaltových směsí. Prováděné práce : - kotevní práce - vrtané železobetonové piloty - trysková ...

Společnost zabývající se vodohospodářskou výstavbou. Hlavní náplň práce je soustředěna na dodávku kanalizační a vodovodní systémy včetně vodojemů, čistírny odpadních vod a provádění betonových konstrukcí. Stavební výroba např.stavba čerpací stanice PHM, přestavba školy na výrobnu potravin, výstavba rodinné domy, budování monolitické stropní ...

Stavby: - dopravní - pozemní - inženýrské. Truhlářství: - okna, dveře - schodiště.

Stavební firma, řemeslnické práce: -pozemní stavby-na klíč, novostavby, rekonstrukce -domy rodinné, bytové -výrobní haly, veřejné budovy -komunikace, bazény -klempířství, zámečnictví, obklady -ocelové konstrukce - výroba.

Stavební firma. Stavební činnost. Kompletní stavební práce. Výstavba: - inženýrské stavby - pozemní stavby.

Zemní minibagrem a výkopové práce - úpravy terénů Rekonstrukce - komunikace - parkoviště Pokládka včetně dovozu materiálu - dlažby i zámkové a ploché - obklady - obrubníky a doplňky - svody dešťových vod Stavební činnost Napojení kanalizace