Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Stavitelství Kamínek s.r.o. je spolehlivým dodavatelem v oboru výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací i vodohospodářských staveb. Mezi naše další činnosti patří zemní práce, demolice, přeprava sypkých materiálů i tesařské a zámečnické práce. Sídlíme v obci Líšťany, okres Plzeň - sever. Stavební firma, stavitelství, výstavba, ...

SILNICE.CZ s. r. o. je ryze česká stavební firma, která provádí výstavbu a recyklaci komunikací. Kromě výstavby komunikací poskytujeme výstavbu parkovišť, opravy silničních výtluků a stavbu inženýrských sítí. Zaměřuje se rovněž na výrobu asfaltových emulzí a pokládku asfaltu, opravy svodidel, krajnic, vpustí. Naše stavební firma Vám poskytne ...

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - průmyslové stavby - rekonstrukce - zemní práce - inženýrské sítě

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - inženýrské sítě - základové desky

Montáže: voda, topení, plyn, solární systémy - instalatérské práce - vodoinstalace - topenářské práce - plynařské práce - plynoinstalace - solární technika - tepelná čerpadla - ústřední vytápění - zdravotechnika Realizace inženýrských sítí: - plynové přípojky - vodovodní přípojky Servis kotlů a plynových zařízení: - ...

Stavební společnost - rekonstrukce domů a bytů - výstavba a opravy komunikací - opravy mostů - výstavba vodovodních sítí a kanalizací - gabiony - fasády - nákladní autodoprava - zámečnické práce. Služby - zimní údržba komunikací - autoservis, pneuservis

Stavební činnost: - zemní práce - pozemní stavitelství - liniové stavby, stavba - hrazení bystřin - dopravní stavby - zámečnictví - výstavba kanalizace - bourací práce - práce zemními stroji

Technické služby TS Valašské Meziříčí s.r.o. jsou členem skupiny Maruis Pedersen a.s. a zajistí vám vše od sběru, svozu a likvidace odpadů, přes opravu a údržbu komunikací, až po veřejné osvětlení. Také provádíme zemní práce a autodopravu. Technické služby ve městě Valašské Meziříčí vám zajistí pořádek a čistotu ! Poskytujeme tyto ...

Naše společnost FINÁL CB s.r.o. se zabývá: - čištěním odpadů WC, sprch, umyvadel, dřezů, podlahových vpustí apod. - údržbou a revizemi kanalizací, odpadů a potrubí (možno i TV kamerou). Havarijní službu provozujeme NON-STOP. Naše služby: - preventivní čištění splaškové a dešťové kanalizace - kontroly a revize potrubí kamerou - čištění ...

Ryze česká společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. se zabývá výstavbou administrativních budov a občanských staveb (jídelny, školky, školy). Dále revitalizací a rekonstrukcemi zděných a panelových bytových domů. Sídlíme v Praze a Českých Budějovicích, působíme tedy ve Středočeském a Jihočeském kraji a především v Praze. V našich službách naleznete ...

Stavební firma ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. se zabývá výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodohospodářských staveb i rodinných domů. Mezi mezi práce patří rovněž realizace základových desek, opravy chodníků a také obkladačské práce. Stavba, výstavba, rekonstrukce, stavební práce: - vodovody - kanalizace - kanalizační ...

Práce: - sanace potrubí bezvýkopovou metodou Insak, technologií založenou na principu zatažení vložky z textilního rukávce nasyceného pryskyřicí, tzv. inverzním procesem - sanace potrubí bezvýkopovou metodou UV lampami - monitorování trubních sítí TV-kamerou - lokální opravy trubních sítí kanalizačními roboty, krátkými rukávci - ...

Výstavba, rekonstrukce: - inženýrské sítě - vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod - plynovody - chodníky, komunikace Zemní a výkopové práce. Pronájem potrubních laserů značky Topcon TP - L4B. Návrhy a realizace zahrad.

Stavební činnost, firma, stavebnictví: -provádění, změny, změna, rekonstrukce, bytová výstavba, rodinné domy, dům, novostavby -odstraňování staveb, stavba, stavby -průmyslové, inženýrské, bytové a občanské stavby -opravy památek, památky -projektová činnost -obchodní a zprostředkovatelská činnost -stavby na klíč Truhlářství, ...

Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi. Stavby: - vodohospodářské - pozemní - dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště) - průmyslové - inženýrské Inženýrské ...

Stavební činnost: - rekonstrukce - inženýrské sítě

Práce: -pozemní stavitelství -inženýrská činnost v investiční výstavbě -demolice, odstraňování staveb. Stavba, výstavba, rekonstrukce: -byty, domy, průmyslové stavby. Zdravotechnické instalace, topení -vrtání betonu

Stavební činnost, rekonstrukce inženýrských sítí, výkopové, demoliční a zemní práce, úpravy terénu, realizace zámkových dlažeb. Stavby pro energetiku, liniové stavby (vodovody, kanalizace, komunikace a další). Certifikace podle normy ISO9001.

Firma Pavel Hlásný se sídlem v obci Býšť okres Pardubice se specializuje na zemní práce a terénní úpravy. Rovněž provozujeme nákladní autodopravu. Mezi naše služby patří hloubení základů, bazénů, výkopy pro pokládky kabelů a inženýrských sítí, revitalizace rybníků, ale zvládneme mnohem víc. Práce provádíme převážně v regionu východní ...

Stavební činnost - rekonstrukce bytů - rekonstrukce bytových jader - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - revitalizace budov - kanalizace, vodovody - další.

Stavební práce: - rekonstrukce, výstavba chodníků - výstavba vodovodů, kanalizací, rybníků - výstavba lesních cest - úprava vodních toků - zemní práce.

Činnost: - výstavba telekomunikačních sítí - fotovoltaické elektrárny na klíč - poskytování internetového připojení - wifi na klíč

Stavby: -demolice -zemní práce -vyztužené násypy, hřebíkované svahy, gabiony. Výstavba: -mosty, visuté dálnice, tunely, podchody -komunikace, letiště, sportovní areály. Výstavba, oprava: -kanalizace. Držitelé certifikátu: -ČSN EN ISO 9001:2001 -ČSN EN ISO 14001:1997.

Projekce, montáž, výstavba, komplexní dodávky na klíč: Plynárenská stavební výroba: -liniové plynovody -plošná plynofikace měst a obcí včetně domovních plynovodních přípojek -opravy, rekonstrukce stávajících plynovodních sítí -průmyslové plynovody -zkoušky, revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.

Činnost: - sanace a bezvýkopové opravy kanalizací, ČOV (čistička odpadních vod), opravy vodojemů, šachet - pokládka zámkové dlažby, osazování obrubníků, drobné vysprávky komunikací a stavby zahradní architektury.