Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

Sekretárske služby Leasingová činnosť Pomocné stavebné práce Upratovacie služby a čistenie budov Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb Maliarske, lakovnícke a natieračské práce Montáž a údržba telekomunikačných zariadení Prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a automobilov Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby. Kúpa tovaru na účely ...

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Výroba stavebných materiálov pre podlahy a opravy stavebných konštrukcií. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sťahovacie služby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Kopanie studní Prípravné práce k realizácii ...

Poskytovanie software. Činnosť stavebného dozoru. Automatizované spracovanie dát. Montáž a revízia oceľových konštrukcií Organizovanie školení a predajných výstav. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Montáž, oprava, údržba elektrických ...

Kopanie studní Stavebné cenárstvo Fotografické služby Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a ...

Výroba nábytku Búracie a demolačné práce Výroba oceľových konštrukcií Vykonávanie inžinierských stavieb Zariaďovanie a montáž interiérov Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Zámočnícke a montážne práce, zváranie plameňom Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných ...

Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby. Odvoz, uskladnenie a lividácia pokosenej trávy Montáž, oprava a údržba plynových zariadení. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných vecí. Výroba, montáž a údržba ...

Upratovacie práce Lízingová činnosť. Faktoring a forfaiting. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien. Prenájom nebytových priestorov, spolu s doplnkovou službou : upratovacie práce Prenájom strojov, zariadení a ostatných ...

Kopírovacie služby Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie protipožiarnych nástrekov a náterov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie protipožiarnych obkladov stavieb a stavebných konštrukcií Vykonávanie stavebných prác vo ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Automatizované spracovanie dát. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Sprostredkovanie obchodu a sližieb v rozsahu voľnej živnosti. Reklamná a propagačná činnosť ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Služby spojené s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a ...

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Vykonávanie občianskych stavieb. Vykonávanie priemyselných stavieb. Vykonávanie inžinierských stavieb. Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Inžinierska činnosť v stavebníctve mimo výkonu stavebného dozoru.

Sklenárske práce. Aranžérske práce. Zámočnícke práce. Sprostredkovanie služieb. Prenájom hnuteľných vecí. Výroba,oprava a predaj odevov. Bezpečnostnotechnické služby. Špecialista požiarnej ochrany. Maliarske a natierarčské práce. Tvarovanie a spracovanie plochého skla. Vykonávanie technika požiarnej ochrany. Činnosť stavbyvedúceho - ...

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vykonávanie trhacích prác Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie dopravných stavieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie inžinierských stavieb Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Činnosť vykonávaná banským spôsobom Vykonávanie bytových a občianskych ...

Nešpecializovaný veľkoobchod okrem konces.obchod.živností Organizovanie športových, kultúrnych a odborných podujatí Montáž, údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov Vykonávanie jednoduchých stavieb,ostatných pozemných stavieb Konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej ...