Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Stavební firma: -občanské a bytové stavby -průmyslové objekty -rodinné domy -půdní vestavby -zateplování budov.

Řemesla, služby - zemní, výkopové práce - demolice - inženýrské sítě - výškové práce Služby - nákladní autodoprava tuzemská - doprava stavebního a zemního materiálu

Naše firma je zaměřena na stavitelství. Provádíme generální dodávky staveb, rekonstrukce objektů, stavby bytových a rodinných domů a jiné stavební práce. Ze stavebních prací provádíme přístavby, vestavby, nástavby. Zateplujeme a opravujeme fasády, upravíme interiéry, dlážděné plochy. Zajišťujeme zemní i výkopové práce, dodáváme septiky a ...

Společnost M Build s.r.o. se zaměřuje na stavební, zemní a výkopové práce. Specializujeme se na vodohospodářské stavby, výstavbu vodovodních řadů, kanalizace, ČOV, revitalizace rybníků a potoků. Realizujeme také rodinné domy na klíč, rekonstrukce staveb nebo komerčních objektů. Dále opravujeme památkově chráněné objekty. Na Vaše přání Vám ...

Naše společnost Josef Bártl, sídlící v okrese České Budějovice, se specializuje na stavební činnosti jako jsou zemní práce, bourací práce, demolice staveb bouracím kladivem a výstavbu inženýrských sítí. Naše činnost: - zemní práce - bourací práce - demolice bouracím kladivem - inženýrské sítě Sídlíme v obci Dívčice na ulici ...

Stavební činnost - výstavba rodinných domů - výstavba liniových staveb vodovodu a kanalizace Služby - údržba zahrad.

Naše společnost FINÁL CB s.r.o. se zabývá: - čištěním odpadů WC, sprch, umyvadel, dřezů, podlahových vpustí apod. - údržbou a revizemi kanalizací, odpadů a potrubí (možno i TV kamerou). Havarijní službu provozujeme NON-STOP. Naše služby: - preventivní čištění splaškové a dešťové kanalizace - kontroly a revize potrubí kamerou - čištění ...

Ryze česká společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. se zabývá výstavbou administrativních budov a občanských staveb (jídelny, školky, školy). Dále revitalizací a rekonstrukcemi zděných a panelových bytových domů. Sídlíme v Praze a Českých Budějovicích, působíme tedy ve Středočeském a Jihočeském kraji a především v Praze. V našich službách naleznete ...

Stavební firma ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. se zabývá výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodohospodářských staveb i rodinných domů. Mezi mezi práce patří rovněž realizace základových desek, opravy chodníků a také obkladačské práce. Stavba, výstavba, rekonstrukce, stavební práce: - vodovody - kanalizace - kanalizační ...

Stavební práce: - rekonstrukce, výstavba chodníků - výstavba vodovodů, kanalizací, rybníků - výstavba lesních cest - úprava vodních toků - zemní práce.

Společnost DUKÁT stavby a půjčovna s.r.o. se zabývá pronájmem, montáží lešení a stavebními pracemi. Provádíme výstavbu rodinných domů, základových desek, rekonstrukce budov i železobetonové konstrukce. Sídlíme ve městě Veselí nad Lužnicí. Pronájem, půjčovna, zapůjčení, montáž: - lešení HAKI, EKRO - systémové bednění PORT - stropní ...

Stavební činnost: - výstavby a rekonstrukce polních a lesních cest - úpravy a údržby vodních toků - rekonstrukce a výstavby vodních ploch - stavby a opravy kanalizací - demolice, zemní práce - autodoprava

Projekce, realizace, montáž - tepelná zařízení, kotelny, výměníkové stanice, kogenerační a trigenerační centra, teplovody - inženýrské sítě, plynovody, vodovody, rozvodné elektrické sítě - ústřední vytápění, vzduchotechnika, zdravotní instalace.

Společnost KAVAS W s.r.o. je zaměřena na vodní hospodářství a krajinné inženýrství. V těchto oblastech se zabývá projekční a inženýrskou činností. Výstavba a provoz vodohospodářských zařízení: - vodovody - kanalizace - přírodní a umělé vodní nádrže. Stavební zakázky: - inženýrské stavby - vodohospodářské stavby - dopravní stavby - ...

Stavební společnost - výstavba rodinných domů - rekonstrukce objektů, bytů - inženýrské sítě - sádrokartonářské práce - zemní práce.

Služby: -stavební činnost -projektová činnost.

Činnost: - zemní a výkopové práce - výstavba pozemních a inženýrských staveb - nákladní autodoprava

Naše společnost Stavební firma Bína, spol. s r.o. sídlící ve Velešíně realizuje kompletní stavební práce, bytovou výstavbu, přístavby a nástavby, stavby výrobních objektů, rekonstrukce, stavby na klíč a inženýrské sítě. Na trhu působíme od roku 1994. Téměř od počátku programu Zelená úsporám v roce 2008 jsme registrování v seznamu odborných ...

Firma Ladislav Čížek poskytuje služby v oboru projektování staveb a projektování v oblasti technické zařízení staveb. Specializace: - zdravotně technická instalace - vnitřní vodovod a kanalizace - přípojky - inženýrské sítě.

Stavební firma: -zateplování budov -řešení termoregulace -rekonstrukce -stavby na klíč od návrhu až po stavbu -výměna oken.

Stavby: -inženýrské -průmyslové -ekologické, ČOV -vodní a zemědělské -silniční -skládky odpadů -občanské stavby a rekonstrukce -výroba ocelových konstrukcí.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - bytová a nebytová - průmyslové a zemědělské stavby - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - dopravní stavby

Činnost: - zemní a výkopové práce - nákladní autodoprava - úklid a čístění komunikací - výstavba vodovodů a kanalizací - demoliční a bourací práce - odvoz sutí kontejnerem

Činnost: - zemní práce - výstavba inženýrských sítí - výstavba chodníky, parkoviště

Zemní a stavební práce: -zakládání staveb -pilotáž, mikropiložáží -zemní práce -rekonstrukcemi a budováním komunikací -stavby přípojek plynových, vodovodních, elektrických i jejich dálkových vedení -odbahnění (rekultivace) vodních ploch a toků -stavby bytových a průmyslových objektů -demolice staveb.