Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Stavební práce: -zemní -odbahňování rybníků širokopásovými stroji -inženýrské sítě -hloubení rýh rýhovačem šíře 0, 25 a 0, 45 m*** -čištění a opravy melioračních systémů -protlaky pod vozovkou průměru 80-1200 mm** -rekultivace -traktorbagry JCB*.

Stavební společnost: -novostavby a rekonstrukce komunikací, chodníků -výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů -výstavba a rekonstrukce plynovodních řadů a ostatních inženýrských sítí -provádění zemních prací -výstavby ZTV -demolice objektů

Služby: - zemní práce - nákladní autodoprava - vodovody - kanalizace - provozování vodovodů - strojní čištění kanalizací

Kompletní zemní práce: -odbahňování rybníků -terénní úpravy a skrývky -čištění stok a vodních toků -výstavba venkovních vodovodů, kanalizací -práce v málo přístupných terénech.

Činnost: - montáž, oprava plynovody, kanalizace, vodovody - práce topenářské, vodoinstalační, plynařské - kompletní realizace koupelen a veřejných toalet - zemní a výkopové práce

Stavby: -novostavby -inženýrské a ekologické -rekonstrukce -zateplování objektů -zpevnění ploch a komunikací. Doprava: -nákladní. Práce: -zemní -zámečnické -ocelové konstrukce, zábradlí, mříže -jeřábnické. Oprava, servis: -motorová vozidla. Půjčovna: -trubkové a HAKI lešení včetně ochraných sítí -systémové ...

Stavba, výstavba, rekonstrukce: -průmyslové stavby -zemědělské stavby -občasnské stavby -bytové domy -dopravní stavby -inženýrské stavby

Stavební firma. Práce: -zednické -zateplení objektů -obkladačské -sádrokartonové konstrukce -půdní vestavby -rekonstrukce bytových jader a koupelen -stavby na klíč -rozvody vody, kanalizace-vodoinstalace -montáž a dodávka zařizovacích předmětů -elektroinstalační práce -revize elektro -hromosvody -dodávka a montáž ...

Středisko Jindřichův Hradec. Stavby-stavební práce: -bytová, občanská, průmyslová výstavba -stavby na klíč -rekonstrukce objektů -inženýrské sítě -zemní práce.

Služby: -pronájem nemovitostí -projektová činnost Stavba, výstavba: -bytové domy -průmyslové stavby -obchodní a administrativní objekty -inženýrské stavby

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - zemní i výkopové práce včetně inženýrských sítí

Velkoobchod, montáž - vodo topo plyn - vodoinstalatérský materiál - topenářský materiál - tepelná čerpadla - vzduchotechnika - chlazení - automatické závlahové systémy - solární systémy Řemesla, služby - vodoinstalatérské práce - topenářské práce - plynařské práce - vzduchotechnické práce - demolice - zemní práce - inženýrské sítě

Stavební činnost - zateplování budov a rodinných domů - bytová výstavba - inženýrské stavby - rekonstrukce panelových domů

Práce: -zemní, výkopové. -výstavba inženýrských sítí. -revitalizace vodních toků. -práce na komunikacích. -demolice.

Stavební činnost, práce: - bytová a nebytová výstavba - rekonstrukce - inženýrské sítě - průmyslové haly - zedník - klempíř, pokrývač - obkladač - sádrokartonář - tesař, truhlář Stavebniny: Lhenice Netolická tel.:338321500.

Výstavba. - inženýrské sítě. Práce: - přípravné stavební práce - demolice - terénní úpravy. - zemní a výkopové práce - pokládání zámkové dlažby. Jeřábnické práce. Autodoprava. Autoservis, autoopravna.

Stavební firma: -výstavba inženýrských sítí -chodníky, komunikace, cyklostezky -kanalizace, vodovody -plynovody -vysokoprofilová trubní vedení pro dopravu kapalných a plynných médií -potrubní systémy pro průmyslová zařízení a elektrárny -dálkovody a rozvody tepla.

Stavba, výstavba, práce: -inženýrské sítě -vodohospodářské stavby -zakládání staveb -zemní práce Geologický průzkum.

Stavební společnost působící ve všech odvětvích stavebního průmyslu. Dopravní stavby: - dálnice, silnice, zpevněné plochy - sportoviště a zařízení pro volný čas - zajišťovací a ochranné stavby - výstavba vedení a kanalizace - ekologické stavby - železniční stavby (železnice) - výstavba a rekonstrukce mostů (mosty) - vodohospodářské ...

Bývalé Stavby silnic a železnic,a.s. Stavby: - rekonstrukce a výstavba nových komunikací a zpevněných ploch - rekonstrukce a výstavba mostních objektů - pokládání asfaltových koberců - překládky a výstavba inženýrských sítí - zemní práce - drcení a třídění stavebních odpadů - úprava a drcení kameniva - pokládka ...

Práce: - přípravné stavební práce - zemní i výkopové práce - terénní úpravy. Montáže, dodávka v oblasti stavebních a inženýrských sítí. Projektová činnost v investiční výstavbě.

Činnost: - stavební práce - výstavba rodinných domů, průmyslových staveb - inženýrské sítě - zemní práce. Služby: -půjčovna kontejneru.

Služby: -stavební a projektové práce -veškeré stavby na klíč -rekonstrukce objektů -venkovní inženýrské sítě -cenové nabídky a poradenská činnost zdarma.

Významná evropská stavební společnost působící ve všech odvětvích stavebního průmyslu. Dopravní stavby: - dálnice, silnice, zpevněné plochy - sportoviště a zařízení pro volný čas - zajišťovací a ochranné stavby - výstavba vedení a kanalizace - ekologické stavby - železniční stavby (železnice) - výstavba a rekonstrukce mostů (mosty) - ...