Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost Gvoždík s.r.o. nabízí bezvýkopové kontroly, údržbu a opravy kanalizací. Provádíme renovace a sanace trubních vedení za pomoci bezvýkopových technologií. Pro identifikaci závad a kontroly potrubí používáme inspekční kameru. Dále se zaměřujeme na čištění kanalizací a poskytujeme také zkoušky těsnosti potrubí. Činnost: - bezvýkopové ...

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - nebytová výstavba - rekonstrukce - průmyslové stavby - inženýrské sítě

Stavební firma FIMRstav s.r.o. se sídlem v Březové u Sokolova provádí kompletní stavební práce, včetně inženýrských sítí a zemních prací. Stavební práce, výstavba: - bytová i nebytová výstavba - stavební rekonstrukce, koupelny, bytová jádra - stavebně řemeslné práce - fasády - zemní práce - zednické práce - inženýrské sítě. V oboru ...

Práce: -zemní a výkopové -inženýrské sítě

Stavební práce: - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - sportovní areály - zemní práce a terénní úpravy

Výstavba: - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - dopravní stavby - zemní práce

Stavba, výstavba: -inženýrské sítě Práce: -sanace -čistící práce v průmyslu -likvidace a sanace azbestu a azbestové zátěže

Inženýrské stavby. Výstavba a rekonstrukce: - mostní konstrukcedopravní stavby. Železobetonové konstrukce. Výstavba: - občanské budovy.

Výstavba: -inženýrské stavby -průmyslové stavby -specializace na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod -těžká mechanizace - hydraulické rypadlo, bourací kladivo, jeřáb -drobná mechanizace - vibrační válce, pěchy, kompresory, bourací kladivo, kalová čerpadla, rozbrušovačky.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - mosty - inženýrské sítě - nebytová výstavba - rekonstrukce - zemní práce - demolice - autodoprava

Inženýrská činnost. Bezvýkopové technologie pro kanalizace a vodovody. Vodohospodářské stavby. Výstavba čistírny odpadních vod. Domovní čistírny. Vodovody a kanalizace. Revize domovních čistíren. Výroba: - armatury.

Opravy: -veřejné osvětlení -komunikace -elektrická zařízení -plynová zařízení. Výstavba: -plynovody včetně projekce. Stavby: -inženýrské -průmyslové. Instalatérství: -plyn, elektro. Řezání betonových a živičných povrchů do 22 cm. Pronájem montážních plošin. Prodej: -technické plyny -prvky zahradní architektury ...

Zateplovací systémy. Inženýrské stavby. Dopravní stavby. Obkladačské práce. Průmyslové stavby. Kompletní stavební činnost: -rodinné domy na klíč -občanské stavby -půdní vestavby -rekonstrukce bytových jader.

Podnikatel Ing.Karel Štolba se sídlem ve Skalné se především zabývá zemními a stavebními pracemi. Naše stavební firma nabízí zemní a stavební práce. Provádíme kompletní stavbu od výkopu základů až po dokončovací stavební práce. Především působím působíme v Plzeňském a Karlovarském kraji. Postavíme rodinný dům od 1, 2 milionu korun a kromě ...

Práce: -bytová výstavba -průmyslové objekty -rekonstrukce -zemní práce -realizace inženýrských sítí -realizace parkovacích ploch, chodníků a komunikací

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské sítě - lesní cesty - zámková dlažba Práce: - opravy asfaltových, dlážděných komunikací - bourací, demoliční práce

Výstavba: - vodovody - kanalizace

Výstavba, rekonstrukce: - chodníky - komunikace - cyklostezky Výstavba inženýrských sítí: - plynovody - vodovody - kanalizace

Nákladní doprava - nadměrné náklady - přeprava vnitrostátní a mezinárodní. Jeřábnické práce. Zemní a výkopové práce - inženýrské sítě.

Práce: -zemní -výkopové -těžba a odvoz zeminy -výkopy základů -výkopy inženýrských sítí -přípravné práce pro stavby -výkopy kanalizace -terénní úpravy - zářezy do strání, rovnání a svahování terénu aj. Služby: -vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

Práce: -zemní -výkopové -inženýrské sítě -rovnání zahrad a pozemků -demolice -zimní údržba komunikací -výstavba a oprava chodníků a komunikací -dlažičské práce -zahrady na klíč -odvodnění nemovitostí a pozemků -výstavba, obnova rekonstrukce a odbahnění rybníků

Stavby, výstavba, práce: -RD na klíč -průmyslové stavby -ČOV -inženýrské sítě -rekonstrukce -oplocení Práce: -zateplení, izolace -dlaždičské -elektroinstalační -zemní

Čistírna odpadních vod Rozvod, výroba - teplo Vodárna - úprava pitné vody Instalace - rozvody vody

Práce HSV. Elektroinstalace. Rozvody vody a kanalizace. Práce: -truhlářské -zámečnické -zemní.

Dodavaletská činnost: -rozvody tepelných sítí a minerálních vod v předizolovaném potrubí -výměníkové stanice -tepelná čerpadla vzduch-voda -čistírny odpadních vod. Projekční činnost: -zpracování projektové dokumentace -inženýrské sítě (teplovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení) -vnitřní rozvody ...