Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Kopanie studní Prípravné práce k realizácii stavby Stavebné cenárstvo Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek Služby požičovní Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Verejné obstarávanie Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Činnosť účtovných poradcov; Poskytovanie služieb mechanizmami. Prenájom strojných zariadení - leasing; Činnosť vykonávaná banským spôsobom; Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba M montáž do funkčného celku na mieste budúcej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod) Čistiace a upratovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Výkon činnosti stavbyvedúceho (vodohospodárske stavby) Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Geologický průzkum Výstavba bytových budov Výstavba nebytových budov Výstavba obytných a neobytných budov j. n. Výstavba mostů a tunelů Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny

Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na ...

Výroba píliarska Výroba stavebno-tesárska Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a stavebníctva Veľkoobchod a maloobchod - nákup a predaj stavebného materiálu Ubytovacie služby v ubytovacích ...

Spracovanie údajov Ručné výkopové práce Podnikateľské poradenstvo Spracovanie webových stránok Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu Nákup a predaj výpočtovej techniky (maloobchod a veľkoobchod) Poradenská služba k technickému ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Uskutočňovanie stavieb vodovodov a kanalizácií Oprava, údržba a montáž vyhradených technických zariadení ...

Inžinierska činnosť Výroba výrobkov z dreva Výroba pracovných odevov Prenájom hnuteľných vecí Výroba posteľného prádla Maloobchod s textilom a odevami Pozemné a inžinierské stavby Maloobchod s exotickým vtáctvom Maloobchodný predaj pohonných hmôt Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným ...

Stolárstvo Upratovacie práce Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Zimná údržba ciest a chodníkov Výstavby kanalizačných systémov Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Vykonávanie bytových a občianskych ...

Výsadba zelene Údržba zelene Textilná výroba Aranžérske práce Krajčírske práce Omietkárske práce Komisionálny predaj Montáž sadrokartónu Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba ...

Zámočnícke práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérske, kurenárske práce Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností Výroba plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ohlasovacích živností Vykonávanie montáže, opráv a revízií plynových zariadení dodávateľským ...

Upratovacie služby Montáž zavlažovacích zariadení z plastov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Služby v oblasti poľnohospodárstva v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kopanie, prehlbovanie a čistenie studní

Údržba vodovodov Reklamná činnosť Inžinierska činnosť Vydavateľská činnosť Pozemné a inžinierské stavby Organizovanie športových akcií Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody Organizovanie školení, sympózií, kurzov Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloobchod mimo predajne-učebnice a ...

Pozemné a inžinierské stavby Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

Stavba budov Bytová výstavba Pozemné a inžinierské stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vodné stavby (riečné, pobrežné) Maloobchod v rámci voľnej živnosti Stavebné zámočníctvo a stolárstvo Veľkoobchod v rámci voľnej živnosti Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Realitné agentúry v rámci voľnej činnosti Inžinierska činnosť v rámci ...

Prenájom motorových vozidiel Inžinierska a kompletačná činnosť vo výstavbe Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie inžinierských stavieb, priemysel. stavieb a občiansk. stavieb Sprostredkovanie obchodu, maloobchod, veľkoobchod s drevom a stavebným ...

Inžinierska činnosť Výsadba verejnej zelene Podnikateľské poradenstvo Výroba kovových konštrukcií Maloobchod mimo riadnej predajne Prenájom nebytových priestorov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a rozvod pitnej úžitkovej vody Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom vozidiel a ...

Montáž káblových rozvodov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Inštalácia elektrických zariadení na bezpečné napätie Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterirérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v ...

Stolárstvo Zemné práce Zámočnícke práce Ťažba štrku a piesku Vodohospodárska výstavba Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť stavbyvedúceho-vodohospodárske stavby Maloobchodná, veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia ...

Realitná agentúra Reklamná činnosť Pozemné a inžinierské stavby Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Ostatné vzdelávanie a mimoškolská výchova Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...