Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Projekty a projektová činnost. Realizace staveb na klíč. Kovovýroba. Autodoprava. Půjčovna lešení a lešenářské práce. Bednění a betonářské práce. Fasády, zateplování.

Činnost: -architektonická -kompletní projektová ve stavebnictví -inženýrská ve stavebnictví -územní plánování -kordinátor bezpečnosti práce na staveništi

Stavební firma: -příprava a realizace staveb -engineering -projekty -konzultace a poradenství ve stavebnictví.

Izolace, sanace, stavební chemie, odvodnění: -izolace proti vlhkosti -nové i renovace -kompletní sanační systémy -odstraňování vlhkosti -řešení teras, balkonů -reprofilace betonových konstrukcí, jímek -průmyslové podlahy. Stavební, projekční a obchodní činnost. Sanační práce a rekonstrukce, poradenství v oblasti izolačních ...

Sekretariát tel.:378777101-2. Pozemní stavby tel.:378777400. Silniční stavby tel.:378777300. Výroba betonu a transport tel.:378777117. Silniční stavitelství: -silnice, mosty, železnice -inženýrské sítě. Pozemní stavitelství: -stavby průmyslové -bytové -občanské -zemědělské. Kamenolomy, kamenivo, štěrk, ...

Služby: -provozování vovovodů a kanalizací -laboratorní činnost s akreditovanou laboratoří -stavební činnost-výstavba vodovodů a kanalizací -projekční činnost v oboru.

Stavební práce: -výstavba kanalizačních řádů -demolice -trhací práce.

Stavební práce: -rodinné domy -kanalizace -vodovody -zemní práce -zámkové dlažby.

Zemní a stavební práce, doprava. Bagry. Inženýrské sítě. Komunikace, chodníky.

Stavební společnost. -stavby na klíč -rekonstrukce bytů -půdní vestavby -oprava fasád -zateplování fasád systém MultiTherm -reronstrukce koupelen, WC v panelových domech -nové ploty, rekonstrukce -teréní úpravy, zámkovédlažby, terasy, chodníky, vjezdy -kanalizace, žumpy, septiky.

Stavební společnost: -novostavby -rekonstrukce obytných budov i rodinných domů -stavby a rekonstrukce komunikací, chodníků, zámkových dlažeb a telekomunikací -zateplování budov.

Dopravní stavby: -výstavba a rekonstrukce silnic -chodníky a parkoviště -zámková dlažba. Inženýrské stavby: -kanalizační řady -opěrné zdi a mosty -liniová vedení. Projekce dopravních staveb. Recyklace asfaltů, betonů a stavebních sutí.

Stavební firma: -silniční stavby (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, dlažby) -pozemní stavby (novostavby, rekonstrukce objektů, fasády) -inženýrské stavby (kanalizace, vodovody, energovody) -vodohospodářské stavby (vodojemy, ČOV, jímky, přírodní nádrže). Nákladní autodoprava.

Stavební firma. Stavební práce: -výstavba komunikací -výstavba kanalizací -terénní úpravy -zemní práce -demolice objektů -zámková dlažba. Prodej: -kamenivo -písek. Pronájem, půjčování: -stavební stroje -malá mechanizace.

Stavební práce: -zemní práce -terénní úpravy -úpravy ploch pro ozelenění -bourací a demoliční práce -demontáže staveb -inženýrských sítí na klíč -výstavba vodovodních a kanalizačních řadů -výstavba a opravy vodních nádrží.

Stavební firma. Stavební práce: -stavby na klíč -rekonstrukce, modernizace -klempířské stavební práce -opravy fasád -strojní omítky -šlechtěné omítky -minerální fasádní barvy -sanační omítky -zateplovací systémy fasád -suché smaltové směsi -obklady, dlažby.

Kooordinátor BOZP na stavbách Odborné vedení staveb - stavební dozory Zpracování - projekty pozemních staveb Zpracování - projekty vody a kanalizací, čistíren odpadních vod

Projekce - kanalizace - kanalizační sítě - generely - čístírny odpadních vod - dešťové nádrže - vodovodní řády

Demoliční a bourací práce Základy budov Zemní práce - výkopové práce (pro septiky, bazény, rybníky a jezírka) - výkopy pro vodovodní a kanalizační řady a přípojky - srovnání terénu - svahovací práce - podezdívky Lesní cesty Dokončovací práce Kanalizace

Plynařské služby ve spolupráci s firmou PROGRESS Topenářské práce Prodej - topenářský materiál Prodej a servis - centrální vysavače ELECTROLUX Projektová dokumentace - realizace staveb Výkopové práce za použití stroje KOMATSU Kanalizace Servis - kanalizace Prodej - vodoinstalační materiál Vodoinstalační práce

Pronájem - nebytové prostory Vodovodní a kanalizační přípojky Vývoz - septiky Rozbory pitných a odpadních vod Dodávka - pitná vodaodvod a čištění - voda Instalace - rozvody vody Školící středisko

Autodoprava. Stavební práce: -zemní práce -realizace staveb -výstavba plynovodu,vodovodu, kanalizací -terénní úpravy.

Výroba - atypické svařované výrobky z plastů - certifikované potrubní tvarovky plastické hmoty - montážní díly potrubí plastické hmoty Inženýrská činnost v investiční výstavbě Výroba, montáž - ocelové konstrukcedodávka - montážní prvky pro ocelové konstrukce Montáž (včetně dodávky) - technologické potrubní celky z ...

Montáž - solární vytápění Topenářské práce Montáž - centrální vysavače ELEKTROLUX Stavba - kanalizace Vodoinstalatérské práce