Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Búracie práce Výkopové práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Prenájom vŕtnych súprav, automobilov, prívesov a strojných mechanizmov Vŕtanie, prehlbovanie, čistenie a narážanie studní a hlbinných otvorov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Studniarstvo Sprostredkovateľská činnosť Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Činnosť vykonávaná banským spôsobom Prenájom stavebných strojov, zariadení a náradia Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...

Upratovacie práce Asfaltérske práce Faktoring a forfaiting Opravy motorových vozidiel Vykonávanie priemyselných stavieb Prenájom bytových a nebytových priestorov Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Prenájom zariadení a iných hnuteľných vecí Činnosť organizačných a ekonomických ...

Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie čerpacej stanice Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba ...

Kuriérske služby Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Inžinierska činnosť v stavebníctve Kresličské a grafické práce v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Informatívne testovanie, ...

Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a zariadení Reklamná činnosť, marketing Správa počítačových sietí Činnosť účtovných poradcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Grafické práce a kresličské práce Reprografické práce a fotografické služby Vykonávanie záhradných a parkových úprav Výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby Ubytovacie ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Leasingová činnosť Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Projektovanie telekomunikačnej techniky Predaj, prenájom telekomunikačnej techniky Predaj, prenájom ...

Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž a servis telekomunikačnej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti Výstavba ...

Výroba betónovej zmesi Výroba výrobkov z betónu Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie prác so stavebnými mechanizmami Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Demolácia a zemné práce Mechanizované zemné práce Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Výroba,inštalácia a opravy ústredného kúrenia Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Vodohospodárske stavby - výstavba vodovodov a ...

Zemné a búracie práce výroba dielcov laminovaním Sprostredkovateľská činnosť Pokladanie optických káblov, hadíc a spojok Výroba a montáž kontajnerov a technologických modulov oprava čelných skiel áut technológiou the glass mechanix Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti maloobchod s osobnými autami,priemyselným ...

Kopanie studní; Vedenie účtovníctva; Prenájom hnuteľných vecí; Prieskum trhu a verejnej mienky; Čistiace a upratovacie služby; Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m; Čistenie kanalizačných systémov; Prípravné práce k realizácii stavby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V, vrátane bleskozvodov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Kopanie studní Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Čistiace a upratovacie služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie ...

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok; Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb;

Prenájom hnuteľných vecí Výroba betónových dielcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Výstavba, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Prenájom parkovacích plôch Výroba plastových okien a dverí Sprostredkovanie dopravnej činnosti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, alebo za ...

Automatizované spracovanie dát Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Montáž kablových rozvodov Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení Inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...

Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Vykonávanie priemyselných stavieb Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Podnikanie ...