Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Búracie práce Výkopové práce Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti Prenájom vŕtnych súprav, automobilov, prívesov a strojných mechanizmov Vŕtanie, prehlbovanie, čistenie a narážanie studní a hlbinných otvorov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Vedenie účtovníctva Prenájom strojov a zariadení Reklamná činnosť, marketing Správa počítačových sietí Činnosť účtovných poradcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Grafické práce a kresličské práce Reprografické práce a fotografické služby Vykonávanie záhradných a parkových úprav Výkon činnosti stavbyvedúceho Pozemné stavby Ubytovacie ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Automatizované spracovanie dát Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v ...

Montáž kablových rozvodov Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie údajov Nákup a predaj výpočtovej techniky Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, opravy a údržba telekomunikačných zariadení Inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ...