Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Záložne Zváračstvo Lešenárstvo Kovoobrábanie Vŕtanie studní Piliarska výroba Pílčické práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Približovanie dreva Vodoinštalatérstvo Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Zámočníctvo - výroba Maliarstvo, natieračstvo Organizačné poradenstvo Demolácie a zemné práce Oprava ...

Stavba budov Zámočníctvo Bytová výstavba Tepelné izolácie Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Stavebné zámočníctvo Demolácia a zemné práce Vnútorné stavebné práce Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Pozemné a inžinierské stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vodné stavby ...

Výroba káblov Zásielkový predaj Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Oprava a údržba mechanických častí autorádií a reproduktorov, mikrofónov Výroba rozhlasových a TV prijímačov, prístrojov na záznam a ...

Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Výroba plynových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba, montáž, údržba elektrických zariadení Prenájom stavebných strojov, nástrojov a zariadení Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Inžinierska činnosť a súvisiace ...

Stavebníctvo Pozlacovačstvo Elektroinštalácie Štukaterské práce Stavba ostatných budov Sprostredkovanie obchodu Vykonávanie priemyselných stavieb Projektovanie elektrických zariadení Stavba komunikácií a športových areálov Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Architektonické a inžinierske služby /vr. projektovania/ Staviteľ - ...

Montáž sadrokartónu Výroba betónu a malty Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Práce so stavebným mechanizmom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Inžinierske ...

Sprostredkovanie obchodu Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Oprava strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem jedov, drahých kovov a výrobkov z nich

Autožeriavnické práce Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Finančný leasing Omietkárske práce Reklamné činnosti Spracovanie údajov Marketingové služby Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Manipulácia s nákladom Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Výroba, úprava a rozvod vody Výkon činnosti ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích ...

Kopanie studní Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Prípravné práce k relizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Ubytovacie služby Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Úprava lyžiarských tratí Sprostredkovateľská činnosť Usporiadavanie športových podujatí Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Prenájom športových potrieb a športového ...

Vedenie účtovníctva Inžinierska činnosť v stavebníctve Spracovanie ponukových rozpočtov v stavebníctve Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, okrem drahých kovov a výrobkov z nich Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, okrem drahých kovov a výrobkov z nich

Vedenie účtovníctva Vykonávanie dopravných stavieb Výkon činnosti stavbyvedúceho Zámočnícke práce a zváračske Výkon činnosti stavebného dozoru Ekonomické a organizačné poradenstvo Zimná a letná údržba cestných komunikácií Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení Vykonávanie stavebného dozoru pre dopravné stavby Montáž, údržba a ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Činnosť realitnej kancelárie Automatizované spracovanie dát Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výskum, analýza a meranie fyzikálnych veličín Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž a ...

Stavebníctvo Vykonávanie dopravných stavieb Inžinierska a konzultačná činnosť v investič.výstavbe Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Činnosť vykonávaná banským spôsobom - projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou bánskej činnosti a činnosti vykonávanej banským sposobom Činnosť vykonávaná banským ...

Realitné agentury Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Vykonávanie bytových stavieb Výskum trhu a verejnej mienky Pozemné a inžinierské stavby Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve Prenájom stavebných a demoliz. strojov a zariadení Činnosti v obl.nehnuteľností na ...

Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výskum a vývoj v oblasti ekológie Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Výskum a vývoj v oblasti ekologických stavieb Prevádzkovanie verejnej kanalizácie kategórie K-II Inžinierska a poradenská činnosť v predmete ...

Murárske práce Kúrenárske práce Montáž sadrokartónu Vodoinštalačné práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Geodetické práce Inžinierska činnosť Inžinierske stavby -plynovody Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Opravy vyhradených plynových zariadení Montáž, a údržba plynových zariadení Poradenská a sprostredkovateľská činnosť Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení Dokončovacie stavebné práce pri ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Veľkoobchod s tovarom mimo koncesií-zásielkový predaj Nákup a predaj tovaru mimo jedov,žeravín a výrobkov zo zlata Vykonávanie ...