Hlavním úkolem inženýrských sítí je zajištění přívodu potřebných energií, jako je voda, elektřina a plyn do domácnosti. Výstavba vodovodů, plynovodů a kanalizace je tedy při stavbě novostavby základním aspektem, který nemůže být podceněn nebo vynechán.

VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. provozuje vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod.
VODAK Humpolec, s.r.o. - vodovody a kanalizace
Ubytovacie služby Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Úprava lyžiarských tratí Sprostredkovateľská činnosť Usporiadavanie športových podujatí Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Prenájom športových potrieb a športového ...

Vedenie účtovníctva Inžinierska činnosť v stavebníctve Spracovanie ponukových rozpočtov v stavebníctve Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, okrem drahých kovov a výrobkov z nich Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, okrem drahých kovov a výrobkov z nich