Chystáte se stavět komín pro krbová kamna, komín pro bytový dům, s izostatickou vložkou, s nerezovou vložkou nebo komín pro kondenzační kotel? Kromě komínu a jeho odborné montáže investujte i do doplňků – do prostupů, kouřovodů, regulátorů tahu a podobně.

Vložkování a revize - komíny Vložkování a revize - spaliné cesty spotřebičů na plynná a pevná paliva

Provádíme: - revize vyhrazených technických zařízení.