Projekční činnosti ve stavebnictví zahrnují mnoho dílčích činností, mezi které patří vypracování projektové dokumentace, řízení stavby, poradenství, studie, analýzy a v neposlední řadě také zajištění autorizovaného inspektora a jeho dozor na stavbě.

Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
Poskytujeme projekční práce na klíč v Praze a Středních Čechách. Naše služby zahrnují komplexní stavební projekty, pozemní inženýrské stavby, technický a autorský dozor, statické výpočty a posudky a další služby s tímto spojené. Nabízíme Vám své služby od roku 1988. Pokud hledáte společnost na kterou se můžete spolehnout, jste tu správně.
Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
EKOEKO s.r.o.
Společnost EKOEKO s.r.o. je projektová a inženýrská kancelář činná v oblasti vodního hospodářství. Provádíme komplexní projekty čistíren odpadních vod, úpraven vod, kanalizace, vodovody, vodojemy, generely odkanalizování a zásobení pitnou vodou, vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací, provozní řády, inženýring, žádosti o podporu z ...
Činnost: - stavební projekce - projektování inženýrských staveb

Stavební společnost PE STAV JH s. r. o. se zaměřuje na rekonstrukce budov, bytových jader, zateplování fasád, výstavbu rodinných domů i sádrokartonářské práce. Dále nabízíme k zapůjčení lešení, včetně montáže a demontáže. Sídlíme v Jindřichově Hradci, zakázky realizujeme v rámci Jihočeského kraje. Stavební firma, stavební práce: - ...

Služby: - projektové práce ve stavebnictví - stavební projekce - inženýrská činnost.

Služby: -architektonické -projektování -architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství.

Práce: -elektroinstalace do 35 kV i v prostředích třídy "B" (SNV) -opravy elektrických zařízení -revize -montáž hromosvodů -měření a regulace -kompletní montáže venkovních i kabelových sítí NN -kompletní montáže sítí VN do 35000 V -sdělovací zařízení -montáže telekomunikačních zařízení -Pověření MH k činnosti v Jednotné ...

Společnost DASPRO s.r.o. - Tomáš Daněk sídlící v Jihočeském kraji se zabývá především realizací novostaveb a rekonstrukcemi pro soukromé i právnické investory, města a obce. Zajišťujeme vše od prvotního jednání s investorem, přes projekt až po samotnou realizaci stavby. Projektujeme dokumentace ve všech stupních a naší výzvou je především novodobá ...

Architektonický ateliér: - architektonické studie - navrhování interiérů - vizualizace

Společnost M Build s.r.o. se zaměřuje na stavební, zemní a výkopové práce. Specializujeme se na vodohospodářské stavby, výstavbu vodovodních řadů, kanalizace, ČOV, revitalizace rybníků a potoků. Realizujeme také rodinné domy na klíč, rekonstrukce staveb nebo komerčních objektů. Dále opravujeme památkově chráněné objekty. Na Vaše přání Vám ...

Projektová činnost ve stavebnictví: - komplexní služby od zpracování investičního záměru a studie staveb, přes jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení - zpracování zadávací dokumentace - autorské a technické dozory včetně zajištění kolaudace staveb.

Komplexní inženýrské služby a služby koordinátora BOZP.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Inženýrská činnost v investiční výstavbě Projektová činnost ve výstavbě Půjčování věcí movitých Velkoobchod Specializovaný maloobchod Grafické práce a kresličské práce Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.

Kompletní stavební činnost včetně projektových a inženýrských prací.

Inženýrské práce - zpracování výkazů výměr a rozpočtů stavebních prací - technický dozor investora Zpracování - projektová dokumentace

Projektová, inženýrská, konzultační činnost a diagnostika v oboru mostů, inženýrských a dopravních staveb. Komplexní dodávky projektových prací: -studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení.

Služby: - inženýrská a projekční činnost

Naše firma se jmenuje HarPro, což je zkratka pro slova Harmachovi a projekce a jde o rodinnou firmu, která Vám může pomoci při stavbě, rekonstrukci nebo koneckonců i demolici staveb od garáže po sportovní halu nebo průmyslový podnik.

Činnost koordinátora BOZP pro práci na staveništi - zpracování plánu BOZP ve fázi projektové přípravy i ve fázi realizace stavby Projekce, návrhy a realizace - interiéry včetně výrobních výkresů Inženýrská činnost - vyřízení všech podkladů, stanovisek a vyjádření pro územní řízení - územní souhlas - stavební ...

Atelier architektury Šimeček s.r.o. se zaměřuje na návrhy interiérů i exteriérů rodinných domů, firemních prostor a jiných nebytových staveb. Naší hlavní činností je projektování staveb, zajišťujeme přípravu projektové dokumentace pro územní řízení i stavební povolení, inženýrskou činnost, autorský či technický dozor a podobně. V oblasti bytového ...

Stavební činnost - bytová výstavba - rekonstrukce budov - zateplování objektů - projektová a inženýrská činnost.

Společnost SBS DŘEVOSTAVBY, s.r.o se zabývá projekcí a realizací dřevostaveb.

Stavebně projekční kancelář Vaniš Luboš, Ing. nabízí komplexní architektonické a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb. Zajistíme architektonické studie, vizualizace, vypracování prováděcích projektových dokumentací, vyřízení stavebního povolení, rozpočty staveb a další činnosti. Služby: - stavební a projekční kancelář - projektové ...