Projekční činnosti ve stavebnictví zahrnují mnoho dílčích činností, mezi které patří vypracování projektové dokumentace, řízení stavby, poradenství, studie, analýzy a v neposlední řadě také zajištění autorizovaného inspektora a jeho dozor na stavbě.

Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
Poskytujeme projekční práce na klíč v Praze a Středních Čechách. Naše služby zahrnují komplexní stavební projekty, pozemní inženýrské stavby, technický a autorský dozor, statické výpočty a posudky a další služby s tímto spojené. Nabízíme Vám své služby od roku 1988. Pokud hledáte společnost na kterou se můžete spolehnout, jste tu správně.
Ing. Tomáš Novotný - projekční práce na klíč
Architektonická činnost Projekční činnost

Projekce - dopravně bezpečnostní zařízenízajištění provozu, světelné signalizační zařízení Projekce - dopravní stavby

Dodávka a návrhy - interiéry Projekce - inženýrské stavbypříprava zakázky - návrh stavby - vypracování dokumentace pro řízení územní, stavební - vypracování dokumentace pro provedení stavby - podklady pro výběr dodavatele stavby - stavebně technický dozor - autorský dozor Projekce - interiéry - - ...

Inženýrská činnost Projektování dopravních staveb včetně souvisejících činností - konzultace

Projekce - požární bezpečnost staveb Inženýrská činnost Projekční činnost

Projektování - stavby pro bydlení Výroba - www stránky

Inženýrská činnost Architektonická činnost Územní plány (územní plánovací dokumentace a podklady včetně jejich změn, dokumentace a podklady k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení) - regulační plány - zastavovací studie

Oceňování nemovitostí Autorizovaná inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb Projekce - stavby - obytné - občanské - průmyslové

Inženýrské činnosti Architektonické činnosti Projektování

Profesionální návrhy interiérů - specializace na 3D vizualizace ve fotorealistické kvalitě - komplexní a originální řešení celého prostoru - součástí vizualizace návrhy podlahových krytin, obkladů a dlažeb, barevných úprav stěn - práce s kontrétními odstíny barev v programu FAMOS včetně zajištění navžených odstínů barev či ...

Zaměření stávajícího stavu stavby - geodetické zaměření staveb Inženýrská činnost - vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení - projednání s dotyčnými orgány - kolaudace Projekce - pozemní stavby - dokumentace pro územní a stavební řízení - dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýring Projekce - rodinné domy Výstavba - pozemní a inženýrské stavby

Veškeré elektroinstalace bytové i průmyslové včetně projekce i revize: -přípojky,rozvody,osvětlení -elektrikářské práce apod. Opravy,revize: -elektrické topení-kotle,přímotopy, podlahové. Přihlášky k odběru. Výpočty tepelných ztrát. Hromosvody: -opravy,montáž,revize. Výroba,prodej: -veškeré rozvaděče.

Inženýrská činnost Projektová činnost ve výstavbě Stavební činnost

Poskytuje - inženýrské služby a poradenství Architektonická a projektová činnost včetně poradenství Projektová činnost včetně poradenství Poskytuje - polygrafické služby Rostlinná výroba

Projekce - jednoduché a drobné stavby Odstraňování - stavby

Inženýrská činnost. Zajištění: -stavební povolení -jednání s úřady -vedení staveb. Rekonstrukce: -historické stavby -církevní objekty. Stavby: -garáže. Stavební činnost: -rodinné domy,garáže -rekosntrukce historických staveb, církevních objektů -stavby v chráněných oblastech.