Projekční činnosti ve stavebnictví zahrnují mnoho dílčích činností, mezi které patří vypracování projektové dokumentace, řízení stavby, poradenství, studie, analýzy a v neposlední řadě také zajištění autorizovaného inspektora a jeho dozor na stavbě.

Garnets Consulting a.s., projektový management
Společnost Garnets Consulting a.s.poskytuje poradenství a služby v oblasti stavebnictví a alternativních zdrojů energie. Specializujeme se na vodohospodářské, dopravní a pozemní stavby. Provádíme technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP,zejména na stavbách spolufinancovaných ze zdrojů EU. Věnujeme se i problematice využití bioplynu.
Garnets Consulting a.s., projektový management
Miroslav Vrhel - Stavební firma
Stavební firma Miroslav Vrhel se soustředí na výstavbu rodinných domů, dále na rekonstrukce a opravy objektů. V rámci naší činnosti poskytujeme komplexní služby, zajišťujeme projektovou a architektonickou přípravu, inženýrskou činnost včetně realizace celé stavby na klíč. Provádíme také rekonstrukce administrativních budov, výrobních a ...
Jiří Piňos
Firma Jiří Piňos se sídlem v Třemošné se zabývá realizací průmyslových podlah, fasád, omítek, zateplení a stavebních prací. Provádíme: - betonové potěry, drátkobetony, anhydritové podlahy, průmyslové betonové podlahy, lité podlahy, epoxidové podlahy, antistatické stěrky, podlahy pro rodinné domy, garáže, sklady, sklepy, haly i ...
Bejvlová Zdeňka
Firma Zdeňka Bejvlová se zaměřuje na projektování studní, domovních čistíren odpadních vod, vnitřních rozvodů vody, plynu, kanalizace i projekci domovních přípojek. Působíme v rámci Plzeňského kraje. Sídlíme v Plzni. Projekce, projektování, projekční práce: - domovní čistírny odpadních vod - studny, studní - vnitřní rozvody vody, plynu ...
Samek Alfréd, Ing. - projektování vodohospodářských staveb
Komplexní služby v oblasti projektování vodohospodářských a vodních staveb pro Vás zajistí pan Ing. Alfréd Samek. Mezi mé další služby také patří inženýrská činnost, poskytování poradenství v oboru vodních staveb nebo odborný dohled při provádění rekonstrukcí a realizací staveb. Sídlíme na adrese Brojova 1900/15, Plzeň - Slovany. Projekční ...
AREA group s.r.o.
Společnost AREA group s.r.o. se zaměřuje na architektonickou, projekční a develeperskou činnost. Navrhujeme projekty rodinných i bytových domů, sportovních a relaxačních areálů, administrativní celků i průmyslových objektů. Svým klientům tedy poskytujeme komplexní činnost, která zahrnuje regulační a územní plány, urbanistické a architektonické ...
Florian servis s.r.o.
Společnost Florian servis s.r.o. nabízí stavební, obchodní a poradenské služby. Zabýváme výstavbou, opravou a rekonstrukcí budov, místních komunikací či mostních objektů. Zaměřujeme se na realizaci chodníků, zpevněných ploch lesních a polních cest, opěrných zdí, betonových i železobetonových konstrukcí. Dále provádíme zemní a výkopové práce, ...
Služby: - stavební činnost - vodohospodářské a pozemní stavby - projekční činnost - nákladní autodoprava

Služby - projetová kancelář dopravních staveb.

Projekční studio - stavební projekce - projektování pozemních staveb.

Stavební činnost: - pozemní stavby - občanské a bytové stavby - rodinné domy - rekonstrukce Služby: - stavební projekce

Projekční kancelář - Ing. Daniela Škubalová se zaměřuje na projektování dopravních staveb. Naše kancelář za dobu své působnosti vyprojektovala mnoho dopravních a inženýrských staveb, které byly následně realizované. Specializujeme se na projektování silnic, místních komunikací, mostů, nosných konstrukcí, pozemních staveb a inženýrskou činnost. ...

Činnost: - zpracování kompletní projektové dokumentace pozemních staveb ve všech stupních.

Projekce, projektování: - rodinné, bytové domy - průmyslové, zemědělské stavby - občanská výstavba.

Projekční, inženýrská a realizační činnost v oboru průmyslových a inženýrských staveb.

MEPOS geodetická a projekční kancelář - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby.

Činnost: - služby při přípravě a řízení realizace investičních projektů - inženýrská činnost - projektové činnost

Ing. arch. Josef Černý poskytuje komplexní služby v projektování a navrhování interiérů a exteriérů. Navrhujeme novostavby, rodinné domy včetně interiérů i rekonstrukce. Naše projekční kancelář zpracovává projekty pro stavební a územní řízení, prováděcí dokumentace, zpracování 3D vizualizace, zaměření staveniště, projekty stávajících stavů, ...

Projektová činnost ve stavebnictví. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Stavební dozor. Služby: - znalecké posudky - vyhotovení znaleckých posudků - odhady ceny nemovitosti - oceňování nemovitého majetku.

Stavebně inženýrsko projektový ateliér - projekční činnost.

ThermoInstal - projekce vytápění. Služby - projektová dokumentace kotelen teplovodních i parních výměníkových stanic, horkovodních i parních tepelných sítí, podzemních i nadzemních otopných systémů budov.

Činnost: - projekční a inženýrská kancelář

Stavební činnost - realizace rodinných domů - bytová i nebytová výstavba - stavby na klíč - rekonstrukce objektů, půdní vestavby - renovace fasád, - zateplování objektů - zpracování projektové dokumentace - stavební dozor.

Služby: - statické a dynamické výpočty všech typů konstrukcí pozemních staveb - zpracování konstrukční části projektové dokumentace - poradenství