Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Dodávka, montáž a poradenství - větrné elektrárny REPOWER SYSTEMS AG

Zakázková kovovýroba Pálení plazmou Malé větrné elektrárny - elektrárny - solární panely - měniče napětí - konstrukce - elektro materiál - rozvaděče - fotovoltaické ohřívače vody - akumulátory - projektová dokumentace - větrné elektrárny Simeti - LED zdroje

Projekce, výstavba, provoz: -větrné elektrárny, větrné parky. -bioplynové stanice.

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

Bohemia Wind Výroba, montáž, servis, poradenské služby : - Větrné elektrárny - Mobilní větrné elektrárny

Výroba a prodej: -větrné elektrárny TAAWIN od 1-50kW. Nabídka jednotlivých strojů: -TAAWIN 5000-pro otopné účely, lze dodat i s jednofázovým generátorem. -TAAWIN 10kW Podnikatel-určený pro dodávky do rozvodné sítě s plně automatickým provozem -TAAWIN 15kW Podnikatel-špička v nabídce firmy, plně elektronické vybavení, ...

Návrh, dodávka a instalace: - indukční a LED osvětlení - fotovoltaické elektrárny na klíč - malé větrné elektrárny. Dodávka: - dřevěná paliva (pelety, brikety).

Opravy, rekonstrukce, montáže, výroba náhradních dílů: -kotle parní a kapalinové (třídy 1, 2, 3 a 4) -předávací a výměníkové stanice stabilní A a B -tlakové nádoby -čerpadla -potrubí -armatury. Vývoj, výroba: -malé větrné elektrárny -solární systémy. Výroba: -pevné a posuvné regály -kovovýroba, ocelové konstrukce ...

-služby dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního prostředí -poradenská a expertní ...

Alternativní zdroje energie. Obnovitelné zdroje. Výrobky a služby z oblasti: - fototermika (solární kolektory na ohřev TUV, bazénů a vytápění), - fotovoltaika (solární elektrárny, drobné aplikace), - domácí větrné elektrárny - tepelná čerpadla - moderní vytápění.

Developer v oblasti obnovitelných zdrojů energie: -plánování, realizace a provoz větrné parky (větrné elektrárny). Služby: -projekt -vyjadřovačky k projektové dokumentaci -výkup nebo nájem pozemků -smlouvy s odběratelem a majitelem rozvodné sítě.

Prodej a servis - lodě - lodní motory - příslušenství Prodej a servis - větrné elektrárny

Realizace - solární elektrárny Realizace - větrné elektrárny E-shop - elektrárny na klíč

Výstavba: - větrné elektrárny. Projekty - využití obnovitelných zdrojů.

- Ochrana vod - Odborné služby pro provoz vodovodů a kanalizací - Projekce vodohospodářských aj.staveb - Služby pro obce, města, regiony a svazky obcí - Jímací objekty - vrty a studny - Průzkumy a posudky pro stavební účely - Ložiska nerostných surovin : - průzkum nevyhrazených nerostů - hydrogeologické posudky - Řešení ...

Výroba a montáž: - čistírny odpadních vod - neutralizační stanice - mikrofiltrace - ultrafiltrace - odparky - odstředivky - odmašťovací stroje - linky povrchových úprav - odmašťovny - odmašťovací boxy - pračky vzduchu - ekologická zařízení - zásobníky - nádrže z polyetylenu a polypropylenu - zahradní bazény - ...

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren

Společnost NELUMBO dodává, projektuje a zajišťuje financování na solární elektrárny, větrné elektrárny, solární systémy pro ohřev vody a přitápění domu již od roku 2001. Máme bohaté zkušenosti a rozsah působnosti v celé ČR a SR.

Elektromontáže & elektroinstalace Montáž a instalace: - vysoké napětí Silnoproud (NN, VN, VVN, TS) - nízké napětí Slaboproud (NN, EPS, NZS) - Hromosvody - Revize elektrických zařízení Elektro projekce. Inženýrská činnost, konzultace. Veřejné osvětlení Montáž, instalace, opravy a údržba: - osvětlovací zařízení - signalizační ...