Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Výkup a recyklace šrotu a kovových odpadů. Komplexní ekologické zneškodnění odpadů kategorie: -ostatní, zvláštní, nebezpečné. Kontejnerová doprava včetně pronájmu kontejnerů. Poradenství, odhady rizik, zpracování programů odpadového hospodářství. Zpracování dokumentace posudků vlivů na životní prostředí. Zajištění odběrů vzorků a ...

Rekonstrukce, opravy, montáž: - vysokonapěťové sítě elektrické energie - elektrické zařízení. Stavba: - energetické parky.

Firma dodává a instaluje komponenty pro pneumatickou a vakuovou dopravu, stroje pro paletizaci, pytlování a vyprazdňování, korečkové a trubkové dopravníky, transportéry sypkých materiálů, roboty, manipulátory, uvolňovací systémy, porézní a filtrační materiály, vibrační třídiče, mlýny, drtiče, vzorkovače, klapky, ventily, uzávěry a armatury. Dále ...

Obnovitelné zdroje. Obchodní zastoupení pro ČR a SR. Výrobce větrných elektráren VESTAS (Dánsko). Poradenství, projekt, dodávka na klíč: -pomoc při výběru technologie -komplexní servis -větrné elektrárny VESTAS Základní výrobní řada: -větrná elektrárna -V52-850 kW -V80-2, 0 MW -V90-1, 8 MW a 2, 0 MW -V112-3, 0 MW.

Poradenství, dodávky-ochrana životního prostředí. Vodohospodářská zařízení: -finanční inženýrská činnost -zpracování finančních projektů. Čistírny odpadních vod: -studie a projektová dokumentace nových -dodávky technologických částí -optimalizace provozu stávajících -hodnocení zkušebních provozů -zpracování provozní dokumentace ...

Zabýváme se dodávkami a výstavbou elektráren z obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti i firmy. Provádíme projekci a realizace elektrozařízení a elektroinstalací. Realizujeme přestavby a rekonstrukce elektrických zařízení NN i VN.

Revize, rozbory, efektivnost, hodnocení: - vodní či odpadové hospodářství - revize vody, emisí - čistící procesy a zařízení. Studie proveditelnosti ekologických staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí: - účelový ekologický audit - úplný ekologický audit - příprava certifikace - periodická kontrola ...

Dodávka, montáž, e-shop: -solární fotovoltaické panely -měniče napětí -záložní zdroje -regulátory nabíjení -čerpadla 12V -LED osvětlení 12V -solární akumulátory -větrné elektrárny -spotřebiče 12V.

Nabízíme: -pronájem anemometru -vyhodnocení výsledků měření -posouzení vlhkosti lokality pro stavbu větrné elektrárny. Prodej: -větrné elektrárny o výkonu 0, 2kW-315kW. Servis pro využití větrných elektráren. Měření větrného potenciálu. Poradenská a konzultační činnost v oblasti větrných elektráren.

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly a zpracování posudků. Další služby: -zpracování manipulačních a provozních řádů, vodohospodářských a ekologických studií a povodňových plánů ve stavebnictví -poradenství v oboru vodohospodářských staveb včetně staveb ekologických, projektová činnost ve výstavbě ...

Provádí: - hodnocení vlivů na životní prostředí - biologické hodnocení - naturové hodnocení - ekologické poradenství - ochrana přírody - autorizované posudky a hodnocení - průzkumy a monitoring - soudně - znalecké posudky.

Zpracování - lamináty pro větrné elektrárny Výroba - komponenty pro větrné elektrárny

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A. Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině.

Servis ropná úložiště a kanalizace: -tlakové čištění -propařování kanalizační rozvody, nádrže -kamerová prohlídka se záznamemem -odvoz kalů, kaly, nebezpečné odpady -čištění: -silniční vpusti, vpustě -mycích linek, mycí linka, linky -vodotěsnostní zkoušky jímek, jímka, a kanalizací -detektoskopie.

Výroba - elektrická energie Fotovoltaická elektrárna Provoz - větrná elektrárna Provoz - vodní elektrárna Stavební činnost - stavby

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Teplárna. Výroba, rozvod, distribuce: - teplo. Předávací, výměníkové stanice, výměníky: - Habrová, Třinec-Sosna - Beskydská, Třinec - Štefánikova, Třinec - B. Němcové, Třinec-Lyžbice - Dukelská, Třinec - Havlíčkova 321, Třinec - Erbenova 799, Třinec-Staré Město, tel. 558958282, 607914236 havarijní dispečink - ...

Veřejná výzkumná instituce. Ústav systémové biologie a ekologie. Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Experimentální ekologické pracoviště. Pokusné skleníky.

Spalovna Trmice. Skládka průmyslových odpadů SPOLCHEMIE: -Ústí nad Labem,Havířská 35 tel.: 475601946,475601942.

Plynařská a potrubářská firma. Projekce,dodávka,montáž,výstavba,stavba, oprava,údržba,servis,revize: -plynařské a potrubářské práce -potrubní rozvody všech médií - voda, horkovod,pára,parovody,technické plyny,kotelny,kotelen,výměníkových čerpacích stanic,výměníky -technologické celky,ocelové konstrukce,haly,dodávka na ...