Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Výroba,rozvod: -teplo -teplá voda -pára -chlad. Pronájem: -nemovitosti,bytové,nebytové prostory.

Dodávky elektronických systémů do prodejen.

Federální informační středisko pro životní prostředí. Reklamní agentura-FULLSERVIS: -všechny tvorby propagace od tvorby loga,vizitek a hlavičkových papírů přes letáky a prospekty,inzeráty či třeba reklamní předměty až po aktivity public relations,grafické návrhy, sazba,tisk,distribuce,optimalizace firemní propagace z ...

Výroba,rozvod: - elektřina,teplá voda - provozování malých tepelných zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Poradenská činnost v elektroenergetice.

Služby: -projekce vodních elektráren -prodej-ekologické výrobky pro domácnost: -čistící,vakuové přístroje -filtry na vodu -speciální nádobí.

Práce: -elektroinstalační -ekologické vytápění -zabezpečovací systémy -výpočty tepelných ztrát.

Prodej a montáž - satelitní zařízení Prodej - spotřební elektronika Dodávka a montáž - větrné elektrárny do 30kW

Služby: - ochrana majetku a osob - Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Technický poradce v oblasti nakládání s odpady a obaly.

Služby: -ostraha objektů -převozy hotovostí -recepční služby -úklidové práce. Provádění fyzické ostrahy a ochrany objektů: -důsledné dodržování režimových opatření ve střežených objektech -kontrola a evidence všech procházejících osob s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vstupu -kontrola a evidence všech ...

Obchodování s energetickými komoditami -těžba, úprava a prodej hnědého uhlí; investice do tepláren i podnikových energetik, prodej tepla a elektrické energie; prodej elektrické energie - licence obchodníka s elektřinou.

Výroba,prodej: -digitální měřicí přístroje:Ph** metry, oximetr,teploměry,konduktometry, redox metry. Měření: -dusičnany.

Prodej,montáž: -solární systémy SunTOC: -pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění v objektu,ohřev vnitřního i venkovního bazénu -tepelná čerpadla: -pro nízkoteplotní vytápění,předhřev teplé užitkové vody,ohřev bazénu -fotovoltaika: -pro výrobu elektrické energie ze slunce: -v podmínkách ČR je fotovoltaický ...

Nabízíme: -jezírka - návrh a realizace foliových zahradních jezírek včetně modelování a osázení břehů nejvhodnějšími druhy vodních a vlhkomilných rostlin -Potůčky - návrh a realizace potůčků s uzavřenou cirkulací vody včetně přírodní filtrace vody za použití nejnovějších technologií -eko bazény - kombinace bazénu a ...

Služby, výroba, výstavba. -nové pozklizňové linky, linka obilní sila, sušičky zrnin, sušička, čistička, čističky zrnin, hladkostěnná sila, sila z vlnitého plechu -kulaté pozinkované sila a modulové sila využíván tzv. boxový systém -výrobna krmné směsi(VKS) -vertikální, diagonální míchačky krmiv, vážící systémy, šrotovníky, ...

Poskytované činnosti a služby: -svoz a odstranění směsného komunálního odpadu -svoz a dotřídění separovaného odpadu -svoz a odstranění nebezpečných odpadů -kontejnerová služba -zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství -poradenství v oblasti odpadového hospodářství.