Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Elektro činnosti: -výroba kompenzačních rozváděčů -realizace kioskových trafostanic -výstavba fotovoltaických elektráren -provoz a údržba fotovoltaických elektráren -elektrické vybavení -mechanické vybavení.

Projekce a realizace stavby větrných elektráren. Výhradní partner firmy Vestas – světové jedničky ve výrobě větrných elektráren.

Dodávka, plánování, montáž financování: - fotovoltaické moduly, střídače, konstrukce - solární balíčky s možností vlastní montáže - ostrovní systémy

Výroba, dodávky, montáž: -energetické a vodárenské zařízení.

Výroba a prodej: -větrné elektrárny TAAWIN od 1-50kW. Nabídka jednotlivých strojů: -TAAWIN 5000-pro otopné účely, lze dodat i s jednofázovým generátorem. -TAAWIN 10kW Podnikatel-určený pro dodávky do rozvodné sítě s plně automatickým provozem -TAAWIN 15kW Podnikatel-špička v nabídce firmy, plně elektronické vybavení, ...

Návrh, dodávka a instalace: - indukční a LED osvětlení - fotovoltaické elektrárny na klíč - malé větrné elektrárny. Dodávka: - dřevěná paliva (pelety, brikety).

-služby dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního prostředí -poradenská a expertní ...

Developer v oblasti obnovitelných zdrojů energie: -plánování, realizace a provoz větrné parky (větrné elektrárny). Služby: -projekt -vyjadřovačky k projektové dokumentaci -výkup nebo nájem pozemků -smlouvy s odběratelem a majitelem rozvodné sítě.

Obnovitelné zdroje. Obchodní zastoupení pro ČR a SR. Výrobce větrných elektráren VESTAS (Dánsko). Poradenství, projekt, dodávka na klíč: -pomoc při výběru technologie -komplexní servis -větrné elektrárny VESTAS Základní výrobní řada: -větrná elektrárna -V52-850 kW -V80-2, 0 MW -V90-1, 8 MW a 2, 0 MW -V112-3, 0 MW.

Poradenství, dodávky-ochrana životního prostředí. Vodohospodářská zařízení: -finanční inženýrská činnost -zpracování finančních projektů. Čistírny odpadních vod: -studie a projektová dokumentace nových -dodávky technologických částí -optimalizace provozu stávajících -hodnocení zkušebních provozů -zpracování provozní dokumentace ...

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly a zpracování posudků. Další služby: -zpracování manipulačních a provozních řádů, vodohospodářských a ekologických studií a povodňových plánů ve stavebnictví -poradenství v oboru vodohospodářských staveb včetně staveb ekologických, projektová činnost ve výstavbě ...

Zpracování - lamináty pro větrné elektrárny Výroba - komponenty pro větrné elektrárny

Servis ropná úložiště a kanalizace: -tlakové čištění -propařování kanalizační rozvody, nádrže -kamerová prohlídka se záznamemem -odvoz kalů, kaly, nebezpečné odpady -čištění: -silniční vpusti, vpustě -mycích linek, mycí linka, linky -vodotěsnostní zkoušky jímek, jímka, a kanalizací -detektoskopie.

Prodej a montáž - satelitní zařízení Prodej - spotřební elektronika Dodávka a montáž - větrné elektrárny do 30kW