Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - solární elektrárny, technický servis elektráren Realizace - projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie - větrné elektrárny, technický servis elektráren - vodní elektrárny, technický servis elektráren

Elektromontáže & elektroinstalace Montáž a instalace: - vysoké napětí Silnoproud (NN, VN, VVN, TS) - nízké napětí Slaboproud (NN, EPS, NZS) - Hromosvody - Revize elektrických zařízení Elektro projekce. Inženýrská činnost, konzultace. Veřejné osvětlení Montáž, instalace, opravy a údržba: - osvětlovací zařízení - signalizační ...

Příprava developerských projektů. Zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí. Vedení účetnictví firem včetně neziskových organizací. Výroba, distribuce a prodej tepla. Správa kotelen včetně údržbových a servisních prací. Hlášení o znečišťování ovzduší regulačnímu úřadu. Technicko-ekonomické poradenství - ...

Výroba,rozvod: - elektřina,teplá voda - provozování malých tepelných zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Poradenská činnost v elektroenergetice.

Nabízíme: -jezírka - návrh a realizace foliových zahradních jezírek včetně modelování a osázení břehů nejvhodnějšími druhy vodních a vlhkomilných rostlin -Potůčky - návrh a realizace potůčků s uzavřenou cirkulací vody včetně přírodní filtrace vody za použití nejnovějších technologií -eko bazény - kombinace bazénu a ...