Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Dodávka, montáž a poradenství - větrné elektrárny REPOWER SYSTEMS AG

Provádí: - hodnocení vlivů na životní prostředí - biologické hodnocení - naturové hodnocení - ekologické poradenství - ochrana přírody - autorizované posudky a hodnocení - průzkumy a monitoring - soudně - znalecké posudky.

Posuzování vlivů na životní prostředí - E.I.A. Úpravy a ochrana krajiny: Projekční a inženýrská činost pro úpravy vodních toků, nádrží, protierozní opatření, terénní úpravy, rekultivace pozemků, sanace starých skládek odpadů, revitalizaci krajiny, výsadby a údržbu zeleně v krajině.

Technický poradce v oblasti nakládání s odpady a obaly.