Výstavba větrných zařízení, následná výroba větrné energie, distribuce i prodej větrné energie – to vše je zahrnuto ve službách elektrárenských společností. Výstavby větrných elektráren přispívají k zmírnění ekologické zátěže a ochraně životního prostředí.

Montáž: - fotovoltaické systémy, panely - malé větrné elektrárny.

Projekce, výstavba, provoz: -větrné elektrárny, větrné parky. -bioplynové stanice.

Výroba a montáž: - čistírny odpadních vod - neutralizační stanice - mikrofiltrace - ultrafiltrace - odparky - odstředivky - odmašťovací stroje - linky povrchových úprav - odmašťovny - odmašťovací boxy - pračky vzduchu - ekologická zařízení - zásobníky - nádrže z polyetylenu a polypropylenu - zahradní bazény - ...

Výkup a recyklace šrotu a kovových odpadů. Komplexní ekologické zneškodnění odpadů kategorie: -ostatní, zvláštní, nebezpečné. Kontejnerová doprava včetně pronájmu kontejnerů. Poradenství, odhady rizik, zpracování programů odpadového hospodářství. Zpracování dokumentace posudků vlivů na životní prostředí. Zajištění odběrů vzorků a ...