Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

- Ochrana vod - Odborné služby pro provoz vodovodů a kanalizací - Projekce vodohospodářských aj.staveb - Služby pro obce, města, regiony a svazky obcí - Jímací objekty - vrty a studny - Průzkumy a posudky pro stavební účely - Ložiska nerostných surovin : - průzkum nevyhrazených nerostů - hydrogeologické posudky - Řešení ...

Výroba a montáž: - čistírny odpadních vod - neutralizační stanice - mikrofiltrace - ultrafiltrace - odparky - odstředivky - odmašťovací stroje - linky povrchových úprav - odmašťovny - odmašťovací boxy - pračky vzduchu - ekologická zařízení - zásobníky - nádrže z polyetylenu a polypropylenu - zahradní bazény - ...

Navrhujeme a vyrábíme Kaplanovy vodní turbíny pro malé vodní elektrárny i v nadstandardním provedení.

Dodávka, montáž, servis: - teplárny, kotelny, výměníkové stanice - tvorba software pro PLC, vizualizace - malé vodní elektrárny - úpravny vody - vodojemy - čistírny odpadních vod - čerpací stanice - rekonstrukce technologií jezů a vodních děl - údržba vybraných elektrických zařízení a řídicích systémů.

Vodní hospodářství: -projektová činnost -inženýrská činnost -investiční záměry -studie -generely -projektová dokumentace k ÚŘ+SP -realizace staveb -kanalizace a vodovody -přípojky -vnitřní rozvody -ČOV a DČOV, lapáky tuků -revitalizace toků -jezy, opěrné zdi, náhony -odbahnění rybníků -oprava, výstavba ...

Nabízíme tyto služby: - odběry vzorků, rozbory a chemické analýzy protokolárně zpracované u akreditovaných laboratoří - přistavení vhodných sběrných nádob nebo dodání obalů podle příslušných odpadů - přistavení kontejnerů různých objemů a následný odvoz vlastním vozidlem dle ADR (přeprava nebezpečných odpadů) s možností využití nákladního ...

Projekční práce v oblasti vodohospodářských staveb. Inženýrské služby, poradenské, konzultační a další služby ve vodním hospodářství.

Technologická firma. Dodávka: - čistírny odpadních vod, ČOV - úpravny vody - čerpací stanice - energetické využití kalového plynu - malé vodní elektrárny.

Výkup a recyklace šrotu a kovových odpadů. Komplexní ekologické zneškodnění odpadů kategorie: -ostatní, zvláštní, nebezpečné. Kontejnerová doprava včetně pronájmu kontejnerů. Poradenství, odhady rizik, zpracování programů odpadového hospodářství. Zpracování dokumentace posudků vlivů na životní prostředí. Zajištění odběrů vzorků a ...

Výroba: - elektrická energie ve vodní elektrárně.

Centrum pro chovatele ryb: - poradenství pro chovatele - projektování, realizace interiérových a zahradních rybochovných systémů. Rekultivace, realizace: -malé vodní elektrárny.

Kontakt neověřen. Divize Pozemní stavitelství, stavby. Výstavba: - dopravní infrastruktura - silnice, železnice, přístavy a letiště - vodohospodářské stavby - přehrady, akvadukty a kanály - potrubní přeprava - plynovody, ropovody - ekologické stavby - odsolovací zařízení, čističky odpadních vod - energetické stavby - hydroelektrárny, ...

Zemní a bourací práce. Výstavba: - vodohospodářské stavby - pozemní stavitelství - inženýrské sítě. Stavební mechanizace: - dopravní park - pronájem. Sídlo firmy: - Bělehradská 568/92, Praha 2 - Vinohrady.

Bydlení: - bytové domy - rodinné domy - půdní vestavby - zateplování a rekonstrukce Občanské stavby: - kancelářské budovy - občanská vybavenost Průmyslové stavby: - vodní díla (rekonstrukce) - vodní elektrárny (rekonstrukce) Zemědělské stavby Služby - stavby - zateplování - projektová příprava staveb ...

Stavební činnost: -kvalita prováděných prací dle ČSN EN ISO* 9002 -certifikát na výrobu konstrukčních a vodostavebních betonů -zemní práce -hospodářsko technické úpravy pozemků -protierozní opatření -kanalizace, kabelizace, plynofikace, vodovody -zakládání stavby -výstavba komunikací, silnic, cest -hrubé terénní úpravy ...

Projekty, výroba, realizace: - malé vodní elektrárny, - návrhy a výroba vodních turbín, - vodní mikrozdroje.

Poradenství, dodávky-ochrana životního prostředí. Vodohospodářská zařízení: -finanční inženýrská činnost -zpracování finančních projektů. Čistírny odpadních vod: -studie a projektová dokumentace nových -dodávky technologických částí -optimalizace provozu stávajících -hodnocení zkušebních provozů -zpracování provozní dokumentace ...

AKTUÁLNÍ KONTAKTY NEDOHLEDÁNY! Stavební firma. Stavební činnost: -výstavba -rekonstrukce bytové výstavby -opravy bytů.

Revize, rozbory, efektivnost, hodnocení: - vodní či odpadové hospodářství - revize vody, emisí - čistící procesy a zařízení. Studie proveditelnosti ekologických staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí: - účelový ekologický audit - úplný ekologický audit - příprava certifikace - periodická kontrola ...