Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Práce: -stavební stavby na klíč rekonstrukce. Činnost: -inženýrská.

Prodej,montáž: -solární systémy SunTOC: -pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění v objektu,ohřev vnitřního i venkovního bazénu -tepelná čerpadla: -pro nízkoteplotní vytápění,předhřev teplé užitkové vody,ohřev bazénu -fotovoltaika: -pro výrobu elektrické energie ze slunce: -v podmínkách ČR je fotovoltaický ...

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Provoz, údržba, výstavba, opravy a rekonstrukce: -energetické zařízení -výměníkové a předávací stanice -tlakové nádoby, potrubní rozvody -ústřední vytápění, regulace a měření -primární a sekundární topné sítě (horkovody, parovody, topné kanály, kolektory) -inženýrské sítě, domovní a průmyslové plynovody(do ...

přerušení: od: 19.3.2007. Malá vodní elektrárna.

Stavební práce: -stavby na klíč -rekonstrukce Projekční a inženýrská činnost. Generální dodavatel staveb.

Nabízíme: -jezírka - návrh a realizace foliových zahradních jezírek včetně modelování a osázení břehů nejvhodnějšími druhy vodních a vlhkomilných rostlin -Potůčky - návrh a realizace potůčků s uzavřenou cirkulací vody včetně přírodní filtrace vody za použití nejnovějších technologií -eko bazény - kombinace bazénu a ...

Služby, výroba, výstavba. -nové pozklizňové linky, linka obilní sila, sušičky zrnin, sušička, čistička, čističky zrnin, hladkostěnná sila, sila z vlnitého plechu -kulaté pozinkované sila a modulové sila využíván tzv. boxový systém -výrobna krmné směsi(VKS) -vertikální, diagonální míchačky krmiv, vážící systémy, šrotovníky, ...

Distribuce, nákup, prodej topných plynů. Investiční výstavba, údržba, oprava a rekonstrukce plynárenských zařízení v rámci Středočeského kraje. Výroba, montáž, oprava, rekonstrukce, periodické zkoušky-vyhrazená tlaková zařízení. Technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě. Poradenství-oblast plynárenství, měření, ...

Stavební firma: -stavby na klíč -bytové, občanské, průmyslové, zemědělské -stavby vodohospodářské -zemní práce. Doprava: -nákladní.

WEBOVÉ STRÁNKY NEDOSTUPNÉ. V REJSTŘÍKU (ARES) PSÁNO UKONČENÍ ČINNOSTI K ROKU 2008. PROVÁDÍ: - hydroizolace střech ( tvrdé krytiny ) - zateplování objektů - kontaktní - odvětrané PROVÁDÍ: - rekonstrukce střech a střešních plášťů ( rovné i šikmé ) STAVEBNÍ ČINNOST: - rodinné domky na klíč - rekonstrukce rodinných domků - ...

zánik poslední živnosti: 12.6.2012 Malé vodní elektrárny. Výroba: -čistící stroje česlí, česle -stavidla, stavidlové mechanismy -klapky -rekonstrukce a opravy turbín -regulační mechanismy turbín -elektronické řídící systémy -elektrické silové rozvaděče -soupravy pro přímé a nepřímé buzení synchronních generátorů ...

Stavby na klíč. Komplexní regenerace: -panelové domy. Izolace proti vodě a střešní pláště. Hydroizolace. Kompletní opravy: -balkony, terasy, lodžie. Celkové opravy: -ploché a šikmé střechy. Zateplování, zateplovací práce: -fasády, střechy, podlahy. Izolace plochých střech: -opravy plochých střech zejména z modifikovaných ...

Stavební činnost: -stavby-pozemní -vodohospodářské. Doprava a práce TM**. Prodej: -betonové směsi včetně dopravy mixem a pumpou. Hornická činnost. Autoopravy: -nákladní auta. Strojní výroba: -formy -zámečnické výrobky -nástrojárna.

Poskytované činnosti a služby: -svoz a odstranění směsného komunálního odpadu -svoz a dotřídění separovaného odpadu -svoz a odstranění nebezpečných odpadů -kontejnerová služba -zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství -poradenství v oblasti odpadového hospodářství.