Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Elektro činnosti: -výroba kompenzačních rozváděčů -realizace kioskových trafostanic -výstavba fotovoltaických elektráren -provoz a údržba fotovoltaických elektráren -elektrické vybavení -mechanické vybavení.

Dodávka, plánování, montáž financování: - fotovoltaické moduly, střídače, konstrukce - solární balíčky s možností vlastní montáže - ostrovní systémy

Výroba, dodávky, montáž: -energetické a vodárenské zařízení.

ČKD Blansko Engineering -rehabilitace a inovace instalovaných vodních strojů a hydrotechnických zařízení -projektové studie a vypracování projektové dokumentace -hydraulické výpočty a návrhy vodních strojů -modelové zkoušky vodních turbín a čerpadel ve vlastní hydraulické zkušebně -montážní práce, montážní dozor, řízení a vedení ...

Komplexní stavební práce v oborech: -ekologické stavby: -revitalizace nádrží, vodních toků -nové rybníky, poldry, hrazení bystřin -oprava, výstavba lesních cest -biologické čističky -inženýrské sítě -výstavba, opravna komunikací. -provádění, realizace, změny, udržovací práce, odstraňování staveb, demolice. Pronájem, ...

-služby dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady v jaderném průmyslu -výroba a dodávka dekontaminačních zařízení a technologií -měření dozimetrických veličin -zpracování a úprava nebezpečných odpadů (kalů, ionexů, olejů) do SIAL matrice -detekce, měření a odstraňování radioaktivních látek z životního prostředí -poradenská a expertní ...

Poradenství, dodávky-ochrana životního prostředí. Vodohospodářská zařízení: -finanční inženýrská činnost -zpracování finančních projektů. Čistírny odpadních vod: -studie a projektová dokumentace nových -dodávky technologických částí -optimalizace provozu stávajících -hodnocení zkušebních provozů -zpracování provozní dokumentace ...

AKTUÁLNÍ KONTAKTY NEDOHLEDÁNY! Stavební firma. Stavební činnost: -výstavba -rekonstrukce bytové výstavby -opravy bytů.

Provoz, servis: -vodní elektrárna Zprostředkovatelská činnost. Poradenská, konzultační činnost v oboru malé vodní elektrárny.

Obnovitelné zdroje energie OZE, poradenství, investice, projekty. Realizace, výstavba: -fotovoltaické elektrárny FVE na střechy továren, hotelů, farem, kancelářských budov, rodinných domů, na nezemědělské půdě. Kompletní řízení výstavby Bioplynových elektráren (BioE). Malé vodní elektrárny (MVE). Služby: -kompletní projektová ...

Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly a zpracování posudků. Další služby: -zpracování manipulačních a provozních řádů, vodohospodářských a ekologických studií a povodňových plánů ve stavebnictví -poradenství v oboru vodohospodářských staveb včetně staveb ekologických, projektová činnost ve výstavbě ...

Servis ropná úložiště a kanalizace: -tlakové čištění -propařování kanalizační rozvody, nádrže -kamerová prohlídka se záznamemem -odvoz kalů, kaly, nebezpečné odpady -čištění: -silniční vpusti, vpustě -mycích linek, mycí linka, linky -vodotěsnostní zkoušky jímek, jímka, a kanalizací -detektoskopie.

Stavby na klíč. Provádění: -obklady -dlažba. Práce: -klempířské -pokrývačské -kompresorem -truhlářské.

Činnost: -předprojektová,projektová -inženýrská,investorská,dodavatelská -technický dozor -zprostředkovatelská,poradenská. Kompletní dodávky stavebních prací: -novostavby,přístavby,nástavby,vestavby -rekonstrukce památek -generální opravy staveb kulturního a sakrálního charakteru -zateplení fasád,omítky vnitřní a ...

Služby: -dodávky staveb a interiérů na klíč -inženýrská činnost -zpracování projektové dokumentace staveb a interiérů -zpracování studií -zadání staveb. Velkoobchod: -proutěné zboží -prostírání -rohože z přírodních materiálů.

Stavební společnost: -stavby na klíč -oprava budov -údržba bytových fondů -zednické a obkladačské práce -výstavba a rekonstrukce bytů -zhotovení fasád vč.nátěrů -rekonstrukce půdních prostor -poradenská služba vč.rozpočtu -demoliční práce.

přerušení: od: 19.3.2007. Malá vodní elektrárna.