Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Výstavba a rekonstrukce: - inženýrské sítě: - vodovody - kanalizace - ČOV (čističky odpadních vod) - chodníky - dětská hřiště Stavby: - malé vodní elektrárny. Zemní práce.

Centrum pro chovatele ryb: - poradenství pro chovatele - projektování, realizace interiérových a zahradních rybochovných systémů. Rekultivace, realizace: -malé vodní elektrárny.

Kontakt neověřen. Divize Pozemní stavitelství, stavby. Výstavba: - dopravní infrastruktura - silnice, železnice, přístavy a letiště - vodohospodářské stavby - přehrady, akvadukty a kanály - potrubní přeprava - plynovody, ropovody - ekologické stavby - odsolovací zařízení, čističky odpadních vod - energetické stavby - hydroelektrárny, ...

Zemní a bourací práce. Výstavba: - vodohospodářské stavby - pozemní stavitelství - inženýrské sítě. Stavební mechanizace: - dopravní park - pronájem. Sídlo firmy: - Bělehradská 568/92, Praha 2 - Vinohrady.

Regionální správa Frýdek-Místek. Provozování, obsluha, stavba, údržba, čištění, projekce: - vodovody, kanalizace - čistírny odpadních vod (ČOV).

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Teplárna. Výroba, rozvod, distribuce: - teplo. Předávací, výměníkové stanice, výměníky: - Habrová, Třinec-Sosna - Beskydská, Třinec - Štefánikova, Třinec - B. Němcové, Třinec-Lyžbice - Dukelská, Třinec - Havlíčkova 321, Třinec - Erbenova 799, Třinec-Staré Město, tel. 558958282, 607914236 havarijní dispečink - ...

Veřejná výzkumná instituce. Ústav systémové biologie a ekologie. Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Experimentální ekologické pracoviště. Pokusné skleníky.

Plynařská a potrubářská firma. Projekce,dodávka,montáž,výstavba,stavba, oprava,údržba,servis,revize: -plynařské a potrubářské práce -potrubní rozvody všech médií - voda, horkovod,pára,parovody,technické plyny,kotelny,kotelen,výměníkových čerpacích stanic,výměníky -technologické celky,ocelové konstrukce,haly,dodávka na ...

Poskytované činnosti a služby: -svoz a odstranění směsného komunálního odpadu -svoz a dotřídění separovaného odpadu -svoz a odstranění nebezpečných odpadů -kontejnerová služba -zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství -poradenství v oblasti odpadového hospodářství.