Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Společnost SOSTAF s.r.o. má pevné postavení v pardubickém regionu, zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Svým zákazníkům může nabídnout širokou škálu služeb od diskuze nad investičním záměrem, projektem až po vlastní realizaci staveb. Opíráme se o zkušený a stabilní manažerský tým, který je neustále doplňován mladými ...

Výroba: - strojní technologie pro malé vodní elektrárny - stavidla, jezové klapky, česle, žlaby zhrabků.

Činnost: - stavební a montážní - obchodní - doprava a mechanizace - dílčí poddodávky - montáže ocelových konstrukcí apod.

Stavební firma : - novostavby bytových, občanských a průmyslových objektů, rodinných domů - veškeré opravy a rekonstrukce - nástavby a vestavby, včetně půdních - opravy historických objektů - zateplování objektů, systém BAUMIT projekční činnost : - projekty pozemních staveb, včetně rozpočtů - posuzování požárního ...

Naše firma nabízí : - inženýrské stavby - technická vybavenost sídlištních celků - telekomunikační sítě - plynové sítě - vodovodní sítě

- Ochrana vod - Odborné služby pro provoz vodovodů a kanalizací - Projekce vodohospodářských aj.staveb - Služby pro obce, města, regiony a svazky obcí - Jímací objekty - vrty a studny - Průzkumy a posudky pro stavební účely - Ložiska nerostných surovin : - průzkum nevyhrazených nerostů - hydrogeologické posudky - Řešení ...

Revize, rozbory, efektivnost, hodnocení: - vodní či odpadové hospodářství - revize vody, emisí - čistící procesy a zařízení. Studie proveditelnosti ekologických staveb a zařízení včetně studií projektů financovaných ze zahraničí: - účelový ekologický audit - úplný ekologický audit - příprava certifikace - periodická kontrola ...

Pila. Pilařská výroba: -řezivo. Provoz: -malá vodní elektrárna.

Stavební práce na klíč: -stavby a rekonstrukce masivních mostů -stavby a rekonstrukce ocelových konstrukcí mostů včetně nýtovaných -průmyslové stavby ocelové konstrukce, nátěry,nýtování za tepla -haly,jeřábové dráhy -technologické konstrukce -rodinné domy -sanace staveb -injektáž -bytová výstavba. Drobné stavební ...

Výroba - elektrická energie Fotovoltaická elektrárna Provoz - větrná elektrárna Provoz - vodní elektrárna Stavební činnost - stavby

Práce: -obkladačské -dlažby pokládání -zateplování,izolace tepelná,opláštění budov,fasád -zednické. Výstavba krbů. Stavební činnost: -rekonstrukce bytových jader -drobné stavební úpravy,příčky. Stavba: -rodinné domy,průmyslové objekty na klíč,hrubá stavba včetně základů, omítky,podlahy,instalace,voda,plyn, ...

Služby: - ochrana majetku a osob - Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob