Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Realizace: - fotovoltaické sluneční elektrárny včetně dodání solárních modulů - hladinová regulace. Výchozí i periodické revize: - elektrická zařízení - malé vodní elektrárny s měřením kompenzace a síťové ochrany.

Výroba a montáž: - čistírny odpadních vod - neutralizační stanice - mikrofiltrace - ultrafiltrace - odparky - odstředivky - odmašťovací stroje - linky povrchových úprav - odmašťovny - odmašťovací boxy - pračky vzduchu - ekologická zařízení - zásobníky - nádrže z polyetylenu a polypropylenu - zahradní bazény - ...

Vodní hospodářství: -projektová činnost -inženýrská činnost -investiční záměry -studie -generely -projektová dokumentace k ÚŘ+SP -realizace staveb -kanalizace a vodovody -přípojky -vnitřní rozvody -ČOV a DČOV, lapáky tuků -revitalizace toků -jezy, opěrné zdi, náhony -odbahnění rybníků -oprava, výstavba ...

Výkup a recyklace šrotu a kovových odpadů. Komplexní ekologické zneškodnění odpadů kategorie: -ostatní, zvláštní, nebezpečné. Kontejnerová doprava včetně pronájmu kontejnerů. Poradenství, odhady rizik, zpracování programů odpadového hospodářství. Zpracování dokumentace posudků vlivů na životní prostředí. Zajištění odběrů vzorků a ...