Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Služby: - krizové řízení a havarijní plánování v jaderné energetice a v civilním letectví

Vývoj, výroba: - bezlopatkové turbíny - malé vodní elektrárny - vodotrysky, fontány - kartáčová technika

Činnost - projektování a realizace vodních elektráren - návrh a dodávka průmyslových počítačových sítí - návrh a dodávka turbínových regulátorů.

Naše společnost je spolehlivý partner pro mezinárodní rozvoj hydroenergetiky již od roku 1994. Naší činností je plánování, stavení, řízení a financování malých a středních vodních elektráren a dalších staveb, jako jsou přehrady, jezy, a jiné vodní stavby. Našim klientům nabízíme široké spektrum inženýrských služeb. Připravíme projektové ...

Projekce, realizace, provoz: -fotovoltaické elektrárny -větrné elektrárny -vodní elektrárny

Projekce, rekonstrukce a stavby budov.

Společnost SunTanzer s.r.o. nabízí zákazníkům inovativní řešení v oblasti energetiky s využitím solární technologie a fotovoltaických systémů na výrobu elektřiny.

Nabízíme tyto služby: - odběry vzorků, rozbory a chemické analýzy protokolárně zpracované u akreditovaných laboratoří - přistavení vhodných sběrných nádob nebo dodání obalů podle příslušných odpadů - přistavení kontejnerů různých objemů a následný odvoz vlastním vozidlem dle ADR (přeprava nebezpečných odpadů) s možností využití nákladního ...

Vodohospodářské stavby. Technicko-hospodářský dohled. Základním oborem působnosti společnosti je provádění TBD nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazování vodních děl do kategorie.

Autodoprava - do 16t - odvoz suti, zeminy, písku, štěrku Autodoprava - do 40t - odvoz suti, zeminy, písku, štěrku Výstavba - vodní elektrárny Zateplování fasád a budov Pronájem - lešení Prodej - stavební materiál Pronájem - nářadí Zemní, bourací a výkopové práce laguny, rybníky, úpravy břehů řek Stavba ...

Dodávky elektronických systémů do prodejen.

Výroba - elektrická energie Vodní elektrárna

Firma Eco-Aqua-Servis poskytuje komplexní služby ve vodním hospodářství s hlavním zaměřením na vývoj a návrhy technologií, projekty, dodávky včetně montáží, uvedení do provozu, modernizace a intenzifikace technologií, záruční a pozáruční servis, poradenství a konzultační činnost. Vodohodpodářské technologie návrhy, projekty, ...

Služby: -ostraha objektů -převozy hotovostí -recepční služby -úklidové práce. Provádění fyzické ostrahy a ochrany objektů: -důsledné dodržování režimových opatření ve střežených objektech -kontrola a evidence všech procházejících osob s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vstupu -kontrola a evidence všech ...

Obchodování s energetickými komoditami -těžba, úprava a prodej hnědého uhlí; investice do tepláren i podnikových energetik, prodej tepla a elektrické energie; prodej elektrické energie - licence obchodníka s elektřinou.

Stavební práce: -stavby na klíč -rekonstrukce Projekční a inženýrská činnost. Generální dodavatel staveb.

Distribuce, nákup, prodej topných plynů. Investiční výstavba, údržba, oprava a rekonstrukce plynárenských zařízení v rámci Středočeského kraje. Výroba, montáž, oprava, rekonstrukce, periodické zkoušky-vyhrazená tlaková zařízení. Technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě. Poradenství-oblast plynárenství, měření, ...

Stavby na klíč. Komplexní regenerace: -panelové domy. Izolace proti vodě a střešní pláště. Hydroizolace. Kompletní opravy: -balkony, terasy, lodžie. Celkové opravy: -ploché a šikmé střechy. Zateplování, zateplovací práce: -fasády, střechy, podlahy. Izolace plochých střech: -opravy plochých střech zejména z modifikovaných ...