Vodní elektrárny

(záznamy 1/18 z 18)  strana 1 / 1

Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.Oldřich Uhlíř

Oldřich Uhlíř

Stavby,stavební práce: -sanace (hydroizolace)-vlhké zdivo -statické zajištění objektů -lokální čištění fasád.

MVE technika spol.s r.o.

MVE technika spol.s r.o.

zánik poslední živnosti: 12.6.2012 Malé vodní elektrárny. Výroba: -čistící stroje česlí, česle -stavidla, stavidlové mechanismy -klapky -rekonstrukce a opravy turbín -regulační mechanismy turbín -elektronické řídící systémy -elektrické silové rozvaděče -soupravy pro přímé a nepřímé buzení synchronních generátorů ...

EKON, družstvo

EKON, družstvo

Stavby: -práce stavební -projekce stavební -investorsko inženýrská činnost -občanské a bytové -inženýrské včetně technické vybavenosti sídlištních celků -průmyslové -dopravní. Autodoprava. Zprostředkovatelská činnost: -obchod -služby. Polygrafická výroba: -sítotisk -gumotisk -chemografie -stereotypie ...

AGOS stavební a.s.Pelhřimov

AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Stavební činnost: -kvalita prováděných prací dle ČSN EN ISO* 9002 -certifikát na výrobu konstrukčních a vodostavebních betonů -zemní práce -hospodářsko technické úpravy pozemků -protierozní opatření -kanalizace, kabelizace, plynofikace, vodovody -zakládání stavby -výstavba komunikací, silnic, cest -hrubé terénní úpravy ...

VHS Třebíč a.s.

VHS Třebíč a.s.

Výstavba: -inženýrské sítě -vodovody -kanalizace -plynovody -komunikace -čistírny odpadních vod.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Zemní práce. Inženýrské stavby. Odpadní kanalizace.

REACOM s.r.o.

REACOM s.r.o.

Služby: -dopravní -rekonstrukce povrchu vozovek -trysková metoda -demolice, recyklace vybouraného materiálu -zemní práce -vedení a rekonstrukce kanalizací a vodovodů -pozemní, terénní úpravy prostranství další práce dle vašich požadavků.

R TRADING s.r.o.

R TRADING s.r.o.

Sídlo firmy. Výroba. Strojírenská: -kotle na spalování biomasy -tlakové nádoby -reaktory -ocelové konstrukce -výměníky spalin a vody -šnekové dopravníky Vodárenská: -zemní soupravy tuhé přípojkové, šoupátkové, stavitelné přípojkové, šoupátkové, teleskopické přípojkové, šoupátkové -příruby redukční, převlečné, přivařovací, ...

Ing.Pavel Pelán

Ing.Pavel Pelán

Výstavba: -plynovody -vodovody -kanalizace -kotelny do 50 kW**. Práce: -stavební-stavby. Činnost: -obchodní -zprostředkovatelská.

FORE s.r.o.

FORE s.r.o.

Výroba: -elektřiny -textil -obuv.

Pavel Gálik - Bau-Haus

Pavel Gálik - Bau-Haus

Stavební firma: -výstavba pozemních a inženýrských staveb -pozemní a inženýrské stavitelství.

Stavební firma Jiří Vrba & spol.

Stavební firma Jiří Vrba & spol.

Práce stavební: -občanské a bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské stavby -rekonstrukce -stavby na klíč včetně kompletní inženýrské činnosti.

Cmíral - Dvořák s.r.o.

Cmíral - Dvořák s.r.o.

Služby, výroba, výstavba. -nové pozklizňové linky, linka obilní sila, sušičky zrnin, sušička, čistička, čističky zrnin, hladkostěnná sila, sila z vlnitého plechu -kulaté pozinkované sila a modulové sila využíván tzv. boxový systém -výrobna krmné směsi(VKS) -vertikální, diagonální míchačky krmiv, vážící systémy, šrotovníky, ...

MBM TRADE CZ, s.r.o.

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Práce: -zednické -tesařské -zemní-výkopové -instalatérské. Výstavba: -pozemní a inženýrské stavby.

GRYF HB spol s r.o.

GRYF HB spol s r.o.

Výroba,prodej: -digitální měřicí přístroje:Ph** metry, oximetr,teploměry,konduktometry, redox metry. Měření: -dusičnany.

První horácká stavební spol.s r.o.

První horácká stavební spol.s r.o.

Práce: -stavební stavby na klíč rekonstrukce. Činnost: -inženýrská.

(záznamy 1/18 z 18)  strana 1 / 1