Výstavba i následný provoz vodních elektráren s možností šetřit životní prostředí je ekologickou volbou. Výroba i distribuce ekologické vodní energie do domácností a firem je umožněna díky výstavbě elektrárny a následné instalaci turbín a alternátorů.

Stavby,stavební práce: -sanace (hydroizolace)-vlhké zdivo -statické zajištění objektů -lokální čištění fasád.

Stavby: -práce stavební -projekce stavební -investorsko inženýrská činnost -občanské a bytové -inženýrské včetně technické vybavenosti sídlištních celků -průmyslové -dopravní. Autodoprava. Zprostředkovatelská činnost: -obchod -služby. Polygrafická výroba: -sítotisk -gumotisk -chemografie -stereotypie ...

Stavební činnost: -kvalita prováděných prací dle ČSN EN ISO* 9002 -certifikát na výrobu konstrukčních a vodostavebních betonů -zemní práce -hospodářsko technické úpravy pozemků -protierozní opatření -kanalizace, kabelizace, plynofikace, vodovody -zakládání stavby -výstavba komunikací, silnic, cest -hrubé terénní úpravy ...

Výstavba: -inženýrské sítě -vodovody -kanalizace -plynovody -komunikace -čistírny odpadních vod.

Zemní práce. Inženýrské stavby. Odpadní kanalizace.

Sídlo firmy. Výroba. Strojírenská: -kotle na spalování biomasy -tlakové nádoby -reaktory -ocelové konstrukce -výměníky spalin a vody -šnekové dopravníky Vodárenská: -zemní soupravy tuhé přípojkové, šoupátkové, stavitelné přípojkové, šoupátkové, teleskopické přípojkové, šoupátkové -příruby redukční, převlečné, přivařovací, ...

Výstavba: -plynovody -vodovody -kanalizace -kotelny do 50 kW**. Práce: -stavební-stavby. Činnost: -obchodní -zprostředkovatelská.

Stavební firma: -výstavba pozemních a inženýrských staveb -pozemní a inženýrské stavitelství.

Práce stavební: -občanské a bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské stavby -rekonstrukce -stavby na klíč včetně kompletní inženýrské činnosti.

Práce: -zednické -tesařské -zemní-výkopové -instalatérské. Výstavba: -pozemní a inženýrské stavby.

Výroba,prodej: -digitální měřicí přístroje:Ph** metry, oximetr,teploměry,konduktometry, redox metry. Měření: -dusičnany.

Práce: -stavební stavby na klíč rekonstrukce. Činnost: -inženýrská.

Služby, výroba, výstavba. -nové pozklizňové linky, linka obilní sila, sušičky zrnin, sušička, čistička, čističky zrnin, hladkostěnná sila, sila z vlnitého plechu -kulaté pozinkované sila a modulové sila využíván tzv. boxový systém -výrobna krmné směsi(VKS) -vertikální, diagonální míchačky krmiv, vážící systémy, šrotovníky, ...

zánik poslední živnosti: 12.6.2012 Malé vodní elektrárny. Výroba: -čistící stroje česlí, česle -stavidla, stavidlové mechanismy -klapky -rekonstrukce a opravy turbín -regulační mechanismy turbín -elektronické řídící systémy -elektrické silové rozvaděče -soupravy pro přímé a nepřímé buzení synchronních generátorů ...