Chcete bydlet v novém domě či bytě? Výstavba bytových jednotek a řadových domů se v dnešní době realizuje zejména na okrajích měst nebo ve vesnicích. Každá bytová jednotka většinou zahrnuje také samostatné místo na parkování a vlastní zahradní pozemek.

STRADE CZ spol. s r.o. - montované rodinné domy
Dlouholetou tradici ve výrobě a výstavbě montovaných rodinných domů má společnost STRADE CZ spol. s r.o. Výrobní program naší firmy spočívá v dodávce staveb na klíč, hrubých staveb nebo staveb ve zvoleném stupni dokončení. Doba výstavby domu na klíč trvá přibližně 3 - 4 měsíce. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně.
STRADE CZ spol. s r.o. - montované rodinné domy
Kovoobrábanie Zámočníctvo Administratívne služby Oprava pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Zváračské a paličské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavieb Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v ...

Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovanie v oblasti obchodu Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Prenájom ...

Tesárstvo Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a montáž tieniacej techniky Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie služieb rýchleho ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa ...

Manikúra Izolatérstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení a seminárov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace so skrášľovaním tela Výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným ...

Prieskum trhu Čistenie budov Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Pohostinská činnosť Vydavateľská činnosť Výroba stavebných hmôt Prenájom hnuteľného majetku Čistiace a upratovacie služby Finančný a operatívny leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Maliarske, natieračské ...

Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, potravinárskymi polotovarmi a výrobkami, mäsom a mäsovými výrobkami, živými zvieratami, ovocím, zeleninou,, cigaretami, cigaretovými a tabakovými výrobkami, alkoholickými nápojmi, nerastnými surovinami, farebnými a drahými kovmi, hutným materiálom a výrobkami, drevom a výrobkami z dreva, ...

Prieskum trhu Kopírovacie služby Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Finančný a operatívny leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Výkon ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Inžinierska činnosť v stavebníctve Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa. ...

Skladovanie Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: Vykurovanie a príparava ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Prenájom a leasing hnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prístrojové meranie a analýza obsahu azbestu Prístrojové meranie a analýza chemických ...

Inžinierska činnosť vo výstavbe Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom Zabezpečenie výkonu investorsko-inžinierskej činnosti Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby Poskytovanie odbornej pomoci a ...

Inžinierska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie predaja, ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod s horeuvedenými tovarmi Prípravné práce pre stavbu-zemné práce Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Nákup a predaj automobilov, ich náhradných dielov, príslušenstvaa komponentom k nim Maloobchod so surovinami, materiálmi, polotovarmi, hotovými výrobkami stavebného, železiarskeho, ...