STRADE CZ spol. s r.o.
Petr Mach
SVODA, s.r.o.
STAVBY Škrobánek s.r.o.
IPASMONT, s.r.o.

V oblasti stavebnictví můžete využít činností, jako jsou zemní a výkopové práce, výstavba kanalizací, inženýrských sítí, rodinných domů, vodohospodářských, komerčních a průmyslových objektů, sanace zemin nebo také realizace dopravní infrastruktury.

STRADE CZ spol. s r.o. - montované rodinné domy
Společnost STRADE CZ spol. s r.o. má dlouholetou tradici ve výrobě montovaných rodinných domů - dřevostaveb. Výrobní program naší firmy spočívá v dodávce staveb "na klíč", hrubých staveb nebo staveb ve zvoleném stupni dokončení. Dále se také zabýváme výrobou zahradního vybavení, pergol, zahradních domků či chatek.
STRADE CZ spol. s r.o. - montované rodinné domy
General Vision spol. s r.o.
Společnost General Vision spol. s r.o. se zabývá rekonstrukcemi bytů, rodinných domů a nebytových prostor na klíč od "a" až do "z". Současně také nabízíme výstavbu rodinných domů, zateplení budov, zednické a další práce související se stavební činností. Nově také nabízíme stavební truhlařinu, zhotovení pergol, podbití krovů atd.
General Vision spol. s r.o.
Upratovacie služby Reklamná a proapgačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než ...

Skladovanie Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie dopravných stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Sadovnícke úpravy a údržba zelene Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Upratovacie práce, mimo deratizácie, ...

Vedenie účtovníctva Vykonávanie dopravných stavieb Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve Výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby - Dopravné stavby Zhotovovanie a prevádzkovanie reklamných zariadení a poskytovanie služieb v oblasti reklamy Realitná činnosť - ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Kresličské a grafické práce na počítači Sprostredkovateľská ...

Záložňa Výroba videa Finančný leasing Marketingové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Demolácie, zemné a kopačské práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a ...

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením/ Kovovýroba Zámočníctvo Spracovanie hrozna Pohostinská činnosť Výroba a predaj vína Prenájom strojných zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Usporadúvanie výstav, ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie vzdelávacích kurzov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Spracovanie a poskytovanie verejne prístupných informácií Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Činnosť podnikateľských, ...

Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Výstavníctvo Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Vykonávanie trhacích prác Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Organizovanie školení a seminárov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť vykonávaná banským spôsobom Výroba a montáž kovových konštrukcií Prenájom zariadení, ...

Skladovanie Prieskum trhu Colný deklarant Pohostinská činnosť Počítačová grafika Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom športových potrieb Organizovanie veľtrhov a výstav Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Prípravné ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kopanie studní Preprava odpadov Výroba nápojov Sťahovacie služby Zber (výkup) odpadov Vedenie účtovníctva Administratívne služby Zneškodňovanie odpadov Zhodnocovanie, úprava odpadov Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Skládkovanie a skladovanie odpadov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k ...

Stolárstvo Kuriérske služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Zemné a výkopové práce Geodetické a kartografické práce Upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností Organizovanie kultúrnych a spoločenský podujatí Činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby,dopravné stavby Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby dopravné stavby - koľajová ...

Výkon činnosti stavbyvedúceho Poradneská činnosť vo výstavbe Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Zemné práce Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Finančný a operatívny leasing Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom predmetov dlhodobej spotreby Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie Výroba betónových zmesí a stavebných materiálov Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Fotografické služby Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ...

Prieskum trhu Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb informátora Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo Vydavateľská ...

Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení Prenájom stavebných strojov a zariadení Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov) Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a ...

Murárstvo Úprava zelene Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Zemné, výkopové a búracie ...