Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Projektování a realizace: - vodohospodářské a pozemní stavby - inženýrské služby

Stavební firma, výstavba: - dopravní stavby - silniční, železniční mosty - železnice - rekonstrukce železničních svršků - vodohospodářské stavby - průmyslové stavby, haly - zakládání staveb - zemní práce.

Společnost P&S a.s. byla založena v roce 1994, přišli do ní zkušení odborníci, kteří mají mnohaleté zkušeností s vodohospodářskými konstrukcemi. Hlavními směry, kterými se společnost nyní zabývá je výroba a dodávky vodních turbín, zařízení na vybavení vodních elektráren, všech druhů čistících strojů česlí vodních elektráren, veškerých ...

Nabídka služeb: - generální dodávky pozemních a vodohospodářských staveb - výroba výplní - výstavba a servis čerpacích stanic PHM - výroba ocelových nádrží

Provádíme: - železniční, silniční stavby - pozemní, průmyslové a inženýrské stavby - vodohospodářské stavby - svařování kolejnic - projekční a geodetická činnost - železniční nákladní doprava

KLEINER s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě. Zajišťujeme: - pozemní stavby - zkoušení a diagnostika staveb - vodohospodářské stavby - specializace stavby zdravotně-technické - technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, elektrotechnická zařízení - měření objemové aktivity radonu.

Stavební činnost: - stavby rodinných domů - průmyslové stavby - vodohospodářské stavby - rekonstrukce budov, domů - suchá výstavba - střechy - zateplování fasád.

Stavební činnost, stavby, stavební firma: -dopravní a pozemní stavby -komplexní stavby obecních komunikací, silnic, výstavba asfaltových a štěrkových zpevněných ploch -pokládka zámkové dlažby -výkopové práce -zateplování budov -výstavba a rekonstrukce objektů -provádíme výstavbu rodinných domů -střešní nástavby, bytové domy ...

Projekce, výroba, montáž: -vodohospodářská zařízení -lodě -hydraulické pohony. Opravy, rekonstrukce: -lodě, plavidla.

Stavební činnost - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby - ekologické stavby.

Stavební činnost, výstavba: - vodohospodářské stavby - zemní a výkopové práce

Stavební firma, výstavba: - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby - zemní práce.

Stavební činnost, výstavba: - vodohospodářské stavby - dopravní stavby - nových a rekultivace stávajících skládek odpadů, odstraňování ekologických zátěží - průmyslové stavby - demolice, zemní práce - rekonstrukce, regenerace

Činnost: - zámečnická výroba - nástrojářské práce - svářečské práce - výroba kovových palet - návrh a konstrukce jednoúčelových strojů Prodej: - hutní materiál Služby: - zapůjčení specializovaných strojírenských profesí pro automobilový průmysl Stavební činnost: - pozemní stavitelství - vodohospodářské stavby Sídlo Plaská ...

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské sítě - komunikace - rekultivace vodních ploch a toků - bytová, nebytová - zemní práce - zakládání staveb

Stavební činnost, výstavba: - bytové a rodinné domy - rekonstrukce - občanské stavby - průmyslové stavby - vodohospodářské stavby - kanalizační sítě

Stavební činnost, výstavba, práce: - rodinné domy - nízkoenergetické stavby - zateplování - hydroizolace - vodohospodářské stavby - výkopové práce - sádrokartonářské a zednické práce - zámečnictví, svářečské práce Úklidové služby.

Stavby a opravy komínů včetně projektu. Výroba komínových vložek. Frézování a vložkování komínů. Třísložkové komíny Odtahy spalin kondenzačních kotlů. Opravy a stavby pozemních a věžových vodojemů.

Čističky odpadních vod. Projektová a inženýrská činnost: -vodohospodářské stavby -inženýrské sítě Tepelné soustavy: -tepelné kanály -plynové kotelny

Dodávka a montáž, servis: -automatické tlakové stanice -tlakové stanice pro vodní systémy -čerpadla -úpravny vod -filtrace vody -tlakové nádoby -čerpadla pro zasněžování -expanzomaty.

Stavební firma. Výstavba: -stavby - dopravní, inženýrské, vodní, ekologické. Práce: -demoliční, demolice -ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů. Autodoprava, stavební stroje, autoservis. Prodej antuky.

Stavební práce: - zemní práce - opravy komunikací - opravy vodních toků.

Stavební firma: - vodohospodářské stavby, - zemní práce, - výstavba opěrných zdí z lomového kamene - kladení zámkových dlažeb - dlažby z lomového kamene Prodej: - písek, kamenivo, lomový kámen.

Pokládka zámkové dlažby. Úpravy a rekonstrukce vodních toků. Zahradnické úpravy.