Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Stavební činnost: - zemní práce velkého rozsahu - inženýrské stavby a ekologické stavby - rodinné domy na klíč - vodohospodářské stavby - průmyslové stavby

Výstavba: - inženýrské sítě Zemní práce. Projekce, výstavba, opravy a rekonstrukce: - silnice - místní komunikace - chodníky - lesní a polní cesty, ... - ekologické stavby - vodohospodářské stavby.

Stavby, projekce, dodávky, výroba, servis: -zahradní stroje -zemědělské stroje pro malá hospodářství Projekty, vývoj, dodávky

Stavby: -inženýrské -průmyslové -ekologické, ČOV -vodní a zemědělské -silniční -skládky odpadů -občanské stavby a rekonstrukce -výroba ocelových konstrukcí.

Developerství Správa nemovitostí Akciová společnost S group holding je silnou stavební, developerskou a investiční společností na českém trhu. Strategie rozvoje holdingu se orientuje na tři hlavní oblasti: stavebnictví, developerství a facility management. Ve všech těchto oblastech jsou klíčové trhy České a Slovenské republiky. Stavební divize ...

Stavební činnost, výstavba: - rodinné domy - bytová a nebytová - průmyslové a zemědělské stavby - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - dopravní stavby

Stavební činnost. Stavby: - inženýrské - bytové - občanské - vodohospodářské. Oprava: - stavební památky. Výstavba rodinných domků na klíč. Údržba. Prodej, těžba: - písek, nepropustné zeminy - inertní odpady, stavební suti. Provozovny: Tisová 5 565 52 Němčice 45 561 18

Stavební činnost, výstavba: - pozemní stavby - inženýrské stavby - rodinné domy - rekonstrukce - vodohospodářské stavby

Stavební činnost, výstavba: - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - rekonstrukce - revitalizace vodních toků - veškeré stavební a zemní práce - komunikace

Oprava, výstavba: -lesní cesty -potoky, rybníky -hřiště -vodovody, kanalizace -demolice -bagrování základů RD

Nákladní doprava Dodávka - stavební materiál. Zemní práce Stavby a jejich odstraňování Stavba - kanalizační a vodovodní systémy.

Zemní práce Čištění - rybníky, vodní nádrže, toky technologií sacích bagrů

Stavební činnost, výstavba: - průmyslové, občanské i bytové objekty - čistírny odpadních vod - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - dopravní stavby - rekonstrukce - inženýrská činnost v oboru pozemních staveb Výroba, montáž: - ocelové konstrukce

Stavební činnost, rekonstrukce a opravy vodohospodářských staveb, mostních konstrukcí - speciální zakládání piloty, mikropiloty, zemní kotvy, štětové stěny, bednění - sanace betonových konstrukcí a skalních masivů - statické zajištění stavebních objektů - protihlukové stěny - rekonstrukce a opravy vodohospodářských staveb - projekční ...

Práce: - specializované stavební (sanace) - projektová činnost - pronájem strojů a vlastních nemovitostí.

Projekce, inženýrská činnost, dodávka technologií vodohospodářských staveb a bezvýkopové technologie.

Projekce, technické studie: - vodohospodářské stavby - čerpací stanice - vodovody, vodojemy - čistírny odpadních vod - malé vodní nádrže - protipovodňová opatření

Stavební činnost - generální dodávky pozemních i vodohospodářských staveb - průmyslové stavby - výstavba rodinných domů.

Činnost: - technická rekultivace - výstavba obslužných komunikací - revitalizaci vodních toků a nádrží - terénní úpravy a péče o zeleň

Stavební činnost: - výstavba inženýrských sítí - realizace hlavních řádů i přípojek - kanalizace - gravitační i tlakové - plynovodní řády - nízkotlaké a středotlaké - vodovody - PE i PVC - regulace vodních toků - úprava břehů a vodních stupňů z kamene - zhotovení opěrných zdí z monolitního železobetonu i drátokošů - ...

Stavební práce - výstavba domů - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - rekonstrukce budov - demolice a zemní práce - zateplování objektů - pronájem lešení.

Stavební práce, projekce, výstavba: - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní komunikace - zateplování budov - pokládka zámkové dlažby - zemní práce

Práce: - zemní práce: - rekultivace skládek - revitalizace rybníků Výstavba, stavba: - pozemní komunikace - inženýrské sítě. Demolice objektů. Údržba vodních toků.

Firma STAVUM, spol. s r.o. se zabývá stavebními pracemi, rekonstrukcemi, v jejich výrobním programu naleznete: - ekologické - průmyslové - inženýrské - občanské - bytové - vodohospodářské - přístavby, opravy - projekční činnost - stavby pro energetiku. Vše na klíč - zajištění od výběru staveniště až po kolaudaci: - výrobní ...