Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Firma STAVUM, spol. s r.o. se zabývá stavebními pracemi, rekonstrukcemi, v jejich výrobním programu naleznete: - ekologické - průmyslové - inženýrské - občanské - bytové - vodohospodářské - přístavby, opravy - projekční činnost - stavby pro energetiku. Vše na klíč - zajištění od výběru staveniště až po kolaudaci: - výrobní ...

Činnost, výstavba: - zemní práce - inženýrské sítě - komunikace a chodníky - vodní nádrže - dětská hřiště

Výstavba: - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě

Naše firma SMP CZ, a.s. se sídlem v Praze 8 se zabývá komplexními službami v oblasti výstavby a rekonstrukce mostů. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích staveb: - dopravní - vodohospodářské - průmyslové - specializace. Dopravní stavby: - montované a monolitické předpjaté mosty - spřažené mosty - zavěšené ...

Činnost: - výstavba a odbahnění rybníků - revitalizace říčních systémů - zemní práce

Stavební firma - ekologické a průmyslové stavby - regulace vodních toků - rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských, průmyslových a vodohospodářských objektů - zemní práce.

Stavební činnost-výstavba a prodej bytů: -občanské stavby -průmyslové stavby -vodohospodářské stavby -rekonstrukce objektů -výstavba a sanace mostů.

Stavební firma Výstavba na klíč vodovodů, kanalizací, plynovodů Čerpací stanice, ČOV Terénní úpravy - komunikace Výstavba pozemních staveb na klíč, zednické práce, truhlářské práce, klempířské práce, pokrývačské a tesařské práce, sádrokartonářské práce, montáž a dodávka zdravotní techniky, vytápění a elektroinstalace ...

Stavební firma, výstavba: - vodohospodářské stavby - občanské stavby - dopravní stavby - průmyslové stavby - projektová činnost ve výstavbě

STAVEBNÍ ČINNOST: - výstavba inženýrských sítí - vodohospodářské stavby - vodovody - kanalizace Včetně zpracování projektové dokumentace. VÝROBA TECHNOLOGIÍ Z PLASTŮ: - čistírny odpadních vod ( aktivační ) 4-2500 obyvatel - čistírny odpadních vod ( biodiskové ) 5-50 obyvatel - čistírny průmyslových odpadních vod - posilovací ...

Stavební práce: - zemní, - stavby a rekonstrukce komunikací, - vodohospodářské stavby, - zahradní architektura.

Stavební práce: - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - sportovní areály - zemní práce a terénní úpravy

Práce: -zemní -demoliční -lesnické -kamenické -vodohospodářské stavby Služby: -nákladní autodoprava

Výstavba: - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - dopravní stavby - zemní práce

Práce: -zakládání staveb -stavby průmyslových objektů -opěrné stěny -dopravní stavby -inženýrské stavby -vodohospodářské stavby -stavby obytných projektů -demolice -zemní práce Služby: -nákladní doprava -nadměrná přeprava

Stavební firma, stavby: - rodinné domy - novostavby - rekonstrukce - fasády - sádrokartony - mechanizační práce.

KKS, spol. s r.o. je stavební firma realizující zakázky většího charakteru. Hlavní činností je provádění staveb jak občanských tak i průmyslových jejich rekonstrukce, demolice a opravy. Věnujeme se také výstavbě veškerých komunikací. Naše firma nabízí komplexní stavební práce. Realizace, stavba, stavby, výstavba, rekonstrukce: -průmyslové ...

Vodohospodářské stavby: -zemní práce -lesní cesty -odvodnění. Sadové úpravy a údržba zeleně. Lesnická, zemědělská rekultivace. Lesní práce. Údržba zeleně. Kácení stromů. Návrhy, zakládání zahrad. Sadové úpravy.

Inženýrská činnost. Bezvýkopové technologie pro kanalizace a vodovody. Vodohospodářské stavby. Výstavba čistírny odpadních vod. Domovní čistírny. Vodovody a kanalizace. Revize domovních čistíren. Výroba: - armatury.

Stavební firma: - vodohospodářské stavby - výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů a vodojemů - výstavba a opravy kanalizačních řadů a čistíren odpadních vod - úpravy vodních toků - výstavba a rekonstrukce vodních nádrží.

Vodohospodářské a dopravní stavby. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 ; ISO 14001:2005 ; OHSAS 18001:1999 Zemní práce a výkopové práce: -rýhy a kinety. Terénní úpravy, přeložky. Přípojky: -kanalizace -voda -vodovodní řady -komunikace: -chodníky -zpevněné plochy, hřiště -dlaždičské práce (zámková, kamenná, ...

Stavební firma. - komplexní stavební činnost (průmyslové, občanské, vodohospodářské stavby) - zemní práce - bourací a demoliční práce vč. likvidace odpadů Inženýrská činnost, projekce a provádění pozemních a hydrotechnických staveb vč. rekonstrukcí a demolicí.

Stavební firma. Realizace, výstavba: - pozemní komunikace a chodníky - základové desky staveb - rodinné domky, domy - prodejny a jiné budovy. Rekonstrukce, přestavba. - paneláková umakartová jádra na zděná, bytová jádra. Úprava: - vodní koryta a vodoteče.

Obchodní zóny: - výstavba obchodních domů včetně zpevněných ploch - inženýring Zemní práce: - terénní úpravy - zemní práce při výstavbě komunikací: Inženýrské stavby: - výstavba vodovodů, kanalizací - komunikace a zpevněné plochy - přeložky inženýrských sítí Bytová výstavba: - novostavby - rekonstrukce ...