Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Pracoviště v Krnově spravuje vodní toky v západní polovině povodí. Jejich délka přesahuje 1 500 km – z toho 630 km protéká Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky. Významnými toky z hlediska velikosti povodí jsou Střední, Černá a Bílá Opava, Opavice, Podolský potok, Vražedný potok, Vrchovištní potok a Javornický potok. Na pracovišti je zaměstnáno ...

Významná evropská stavební společnost působící ve všech odvětvích stavebního průmyslu.

Projektová činnost, projekce: - upravny vod - vodovody - kanalizace - vodojemy a čerpací stanice. Služby: - zpracování dokumentací vodovodů pro obce a města - inženýrská činnost Poradenská činnost: - vodohospodářské stavby.

Stavební činnost Doprava a mechanizace Půjčovna stavební techniky Prodej stavebních strojů Prodej stavebního materiálu Prodej tech. plynu Air Liquide Těžká nákladní přeprava Práce jeřábem Demag Mobilní plošiny

Společnost INSTA CZ s.r.o. působí jako spolehlivý dodavatel v oboru výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb. Zabýváme se kompletní realizací kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod, pozemních komunikací, mostů a podobně. Zajišťujeme také revitalizace náměstí či sídlišť a součástí našich dodávek je i projektová ...

Projekční kancelář. Vodohospodářské a ekologické stavby: -poradenství, studie, projekty, inženýring, provedení, dodávky na klíč: -kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravny vod, skládky komunálních a průmyslových odpadů, revitalizace, manipulační a provozní řády, zachycování ropných látek, ...

PKS holding a.s. - řídící společnost - držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 - účetní a daňové služby, poradenství - obchodní a marketingová činnost - řízení jakosti, cetifikace systému jakosti - provozovatel hotelu Skalský dvůr u Lísku u Bystřice n. Pernštejnem

HEREL spol. s r.o. zabezpečuje výstavbu a vodotěsnost: -stokových sítí -objektů -kanalizačních přípojek -vodohospodářské stavby

STAVBY - Ing. Černá, s.r.o. je stavební společnost, certifikována dle ISO 9001:2010 Dodávky na klíč, novostavby, rekonstrukce, opravy: -stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, průmyslové -rodinné domy -dřevostavby -půdní vestavby -zahradní stavby. Práce řemesel vlastními pracovníky: -zedník, tesař, malíř, sádrokartonář, ...

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. provádí inženýring (engineering), dodávky na klíč, výstavba, rekonstrukce: -inženýrské sítě a komunikace -pozemní, průmyslové stavby -hydromeliorace (hráze a objekty na tocích, nádrže na tocích, úpravy toků a kanálů, závlahové systémy, vodní nádrže se sypanými zemními hrázemi, čerpací ...

Společnost IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o. se již více než 25 let zabývá výstavbou komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Součástí naší činnosti je také rekonstrukce a údržba kolejí a výhybek, železobetonové konstrukce, průmyslové stavby, inženýrské sítě, pozemní stavby, včetně rozpočtové a projekční činnosti. Naše služby: - dopravní ...

Demoliční práce. Výstavba - dopravní stavby - sportovní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby.

HYDROGEO, spol. s r.o. jako stavební společnost poskytuje: -vodohospodářské stavby -vrty, studny, piloty -geologické a hydrogeologické práce

Firma TEON STAV s.r.o. se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí v okrese Frýdek - Místek se zabývá veškerými zemními, výkopovými a demoličními pracemi. Zabýváme se také realizací vodohospodářských staveb a součástí naší činnosti je také realizace a podílení se na projektech týkajících se zadržování vody v krajině.

Realizaci vodohospodářských staveb svěřte do rukou firmy BoBaStav ze Znojma. Za použití vlastní techniky provádí práce na vodních nádržích, jako je odbahnění rybníků. Zajišťuje také výstavbu venkovních dešťových a splaškových kanalizací a s tím související výkopové práce.

Stavební práce, výstavba, oprava, rekonstrukce: - vodohospodářské stavby - demolice, demoliční práce.

Naše společnost působí na trhu již od roku 1992. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství zahrnují: - výstavbu a obnovu vodních nádrží a rybníků - ...

Stavební činnost - výstavba inženýrských sítí - vodohospodářské stavby.

Společnost Projekt HTL s.r.o. se zaměřuje na projekční a inženýrskou činnost, technologické projekty pro strojírenství, kovárny, hutě a ocelárny. Oblast působnosti: - strojírenství - hutnictví - energetické, vodohospodářské a ekologické stavby - stavebnictví Specializace na následující činnosti: 1. Příprava - zpracování ...

Naše společnost se zabývá stavbou věžových a zemních vodojemů již více než 20 let. Jsme přední dodavatelé nejen ve sféře výstavby, ale také v servisu vodojemů, které jsou již postaveny. Zařizujeme generální opravy a šetrně demontujeme všechny typy vodojemů i včetně věžových Aknaglobus a Hydroglobus. Nejvíce realizovaných zakázek a spokojených ...

Společnost EKOEKO s.r.o. je projektová a inženýrská kancelář činná v oblasti vodního hospodářství. Provádíme komplexní projekty čistíren odpadních vod, úpraven vod, kanalizace, vodovody, vodojemy, generely odkanalizování a zásobení pitnou vodou, vodohospodářské části územně plánovacích dokumentací, provozní řády, inženýring, žádosti o podporu z ...

Činnost: - projekce vodohospodářských staveb - projekty vodovodů, kanalizací.

Společnost Ekostavby Brno, a.s. vznikla v roce 1992 a je přímým nástupcem bývalého stavebního závodu Jihomoravských státních lesů v Brně. Do začátku své samostatnosti firma převzala více jak třicetileté zkušenosti pracovníků a kvalitní technické vybavení s hlavním zaměřením na provádění všech druhů lesnických staveb. Stavba, práce: - ...