Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Činnost: - projekce a realizace vodohospodářských staveb včetně inženýrských sítí

Společnost AQUATEST a.s. poskytuje konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního hospodářství, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a sanační geologie. Jsme lídrem environmentálních služeb v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností. Poskytujeme komplexní konzultační, inženýrské a ...

Stavební firma JSF stavební provádí realizace pozemních a inženýrských staveb v Plzeňském kraji. V rámci stavebních prací zajišťujeme pozemní stavby, dopravní stavby, mosty, stavby pro vodní hospodářství, sanace Stachema, technický dozor staveb. Dále zajišťujeme dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů běžné, hlavní a mimořádné prohlídky ...

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. je ryze českou společností, která realizuje všechny druhy stavebních prací na celém území republiky. Realizujeme stavby železniční, silniční, inženýrské a stavby v intravilánu obcí a měst. Dalším důležitým segmentem našeho zaměření je výstavba mostů, pozemní stavitelství, vodní a krajinné ...

Naše společnost se specializuje na zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravu a realizaci staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. Provádíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodohospodářských staveb a dále se zaměřujeme na zpracování a koordinaci žádostí o dotaci při výstavbě vodohospodářské ...

Stavba, výstavba, rekonstrukce: - rodinné domy - komerční objekty - silniční stavby - železniční stavby - protihlukové stěny - zpevněné plochy - vodohospodářské stavby.

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. "Společnost je nositelem certifikátů jakosti - ISO 9001, EMS - ISO 14001 a BOZP - OHSAS 18001". Nabídka ...

Společnost SYTYS.cz s.r.o. je moderní a dynamická stavební společnost. Věnujeme se výstavbě a rekonstrukci zpevněných ploch, cyklostezek, silnic, chodníků, parkovišť, vodohospodářských staveb, úpravě koryt vodních toků a také občanským a průmyslovým stavbám. Naleznete nás na adrese Dělnická, Bzenec. Stavební činnost, práce, výstavba: - ...

Ing. Jaromír Žákovský se specializuje především na vodohospodářské stavby, krajinotvorné projekty, dopravní stavby a odpadové hospodářství.

Hlavním oborem činnosti společnosti ing. Miroslav Vondra jsou vodohospodářské stavby. Za více než 30 let má bohaté zkušenosti v realizaci projektů od kanalizačních stok, vodárenských objektů přes revitalizaci rybníků, vodních toků až po vodárenské objekty. Dále provádíme svařování folií přístroji Leister a stavební práce dle ...

Společnost KANINGA s.r.o. je projekčně inženýrská, poradenská a dodavatelská firma zabývající se vodohospodářskými stavbami v České republice a v zahraničí. Služby: - komplexní zajištění přípravy inženýrských staveb - poradenská a konzultační činnost při výstavbě - dodavatelská činnost.

Práce: -rekonstrukce a odbahňování rybníků -vodovody a kanalizace -kořenové čistírny odpadních vod -veškeré zemní práce -revitalizace říčních systémů -výstavby a obnovy rybníků -stavba vodovody a kanalizace. Malostranský pivovar.

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem ve Veselí nad Moravou se zaměřuje se na stavební činnost, která se týká výstavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských staveb. Mimo jiné provozuje i půjčovnu nářadí a stavební mechanizace. Stavební činnost, kde se soustředí zejména na ...

Vývoj, výroba: - stavebnicové vodojemy Stavební činnost: - vodohospodářské stavby - typové ČOV

Stavební činnost - vodohospodářské stavby - zemní práce - plynovody - dopravní stavby, výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť. Služby - projekční a inženýrská činnost.

Stavební činnost, firma: -stavební práce, rekonstrukce -výstavba: -bytové domy -občanské stavby: rodiné domy (RD) -zemědělské stavby: bioplynové stanice, silážní žlaby, stáje -vodohospodářské stavby: vodojemy, úpravny, čistírny vod -železobetonové monolitické konstrukce (monolity): -vlastní vybavení: bednění, vybrační ...

Činnost: -stavební: -průmyslové a občanské budovy -inženýrské sítě a komunikace.

Stavby inženýrských sítí: - kanalizace - vodovody - rybníky - inženýrské stavby - bourací práce.

Společnost Hydro & KOV, s.r.o. provádí především stavební práce v oblasti vodohospodářských staveb. Naše portfolio služeb zahrnuje odbahňování rybníků, výstavbu bezpečnostních přelivů, kamenných zdí, opravy rybničních objektů, čištění a úpravu vodních toků a mnoho dalších služeb. Máme bezmála 50 let zkušeností a při realizaci našich zakázek ...

Stavební společnost AQUASYS spol. s r.o. se sídlem ve Žďáře nad Sázavou se specializuje na provádění vodních, ekologických a dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí. K dispozici máme moderní park stavebních strojů a zkušený tým odborníků, kompletně pokrývajících obory inženýrské geologie, geotechniky, hydrauliky a statiky stavebních ...

Zabýváme se bytovou a nebytovou výstavba a také rekonstrukcemi staveb. Svým zákazníkům můžu nabídnout širokou škálu stavebních prací. Provádíme výstavbou rodinných domů na klíč, nástavby, přístavby a také přestavby a rekonstrukce . Rovněž poskytujeme služby v oblasti nebytové a průmyslové výstavby a realizujeme sádrokartonářské práce. ...

Společnost Vlk - stavební Zlín-Březnice má více než 15 let praxe ve stavebnictví v oboru pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Realizuje inženýrské sítě, vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům včetně ČOV. Dále se zaměřuje na základové desky, zpevněné plochy - chodníky, komunikace. Působíme převážně v regionu Zlínský kraj.

Stavby na klíč: - průmyslové - obchodní - občanské - vodohospodářské - ekologické. Opravy a úpravy vodních toků. Rekultivace skládek.

Společnost M - SILNICE a.s. je specialistou v oblasti dopravních staveb. Více jak šedesát let realizujeme výstavbu a rekonstrukce všech typů liniových dopravních staveb, dálnic, silnic I. třídy, odstavných ploch, parkovišť a také lesních cest. Dále se zaměřujeme na výstavbu prefabrikovaných i monolitických mostů, občanské i průmyslové stavby, ...

Práce stavební: -občanské a bytové stavby -průmyslové stavby -inženýrské stavby -rekonstrukce -stavby na klíč včetně kompletní inženýrské činnosti.