Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Vodohospodářské stavby: - výstavba, čištění malých vodních nádrží - revitalizace vodních toků, hrazení bystřin - biologické čistírny odpadních vod - lesní, polní cesty - protierozní opatření.

Stavební práce: - rekonstrukce, výstavba chodníků - výstavba vodovodů, kanalizací, rybníků - výstavba lesních cest - úprava vodních toků - zemní práce.

Služby: - zemní a výkopové práce - úpravy vodních toků, čištění rybníků - výstavby nových rybníků - svahování v nedostupném terénu - úpravy sjezdovek

Vývoj, výroba: - stavebnicové vodojemy Stavební činnost: - vodohospodářské stavby - typové ČOV

Stavební činnost - pozemní stavby - rekonstrukce budov - dopravní stavby - vodohospodářské stavby.

Stavební firma. Development. Pozemní stavby, dopravní, vodohospodářské stavby.

Služby: - stavební činnost - vodohospodářské a pozemní stavby - projekční činnost - nákladní autodoprava

Naše společnost se zabývá stavbou věžových a zemních vodojemů již více než 20 let. Jsme přední dodavatelé nejen ve sféře výstavby, ale také v servisu vodojemů, které jsou již postaveny. Zařizujeme generální opravy a šetrně demontujeme všechny typy vodojemů i včetně věžových Aknaglobus a Hydroglobus. Nejvíce realizovaných zakázek a spokojených ...

Stavební činnost - zemní práce - demoliční práce - výstavba a odbahňování rybníků - úpravy a revitalizace toků. Nákladní doprava - přeprava dřeva.

Činnost, výstavba: - kamenní zdi - kamenné obložení - stavby, opravy a rekonstrukce opěrných zdí vodních toků - hráze - stavební a zemní práce spojené s realizací bazénů

Stavební společnost: - inženýrské sítě - stavby pozemní - stavby nadzemní - stavby vodohospodářské.

Vodohospodářské stavby: - výstavba rybníků - úprava vodotečí Inženýrské stavby: - vodovody - kanalizace Výstavba komunikací. Novostavby a rekonstrukce. Zemní, bourací práce.

Stavební činnost, stavby na klíč, novostavby, rekonstrukce, opravy, údržba, subdodávky: -byty, průmyslové stavby -vodohospodářské, dopravní stavby -školy -zahradnická zařízení -výrobní haly, obchody, firemní sídla -rodinné domy, vestavby, přístavby -fasády, omítky -zateplování objektů -výměna oken -bytová jádra.

Společnost je držitelem certifikátů jakosti ISO 9001:2001, enviromentálního auditu ISO 14001:2005 a řízení BOZP OHSAS 18001:1999 Držitel auditu ČEZ Inženýrsko-dodavatelská apolečnost. Příprava a realizace vyšších dodávek, dodávek provozních souborů, technologických a investičních celků nebo celých staveb formou "na klíč" v oborech: -klasická ...

Práce: -stavební -zemní -zednická -demolice. Služby: -betonářská výroba -kanalizace -vodovody -plynovody -vodní nádrže -čistírny odpadních vod -skládky tuhého odpadu.

Zemní práce CATERPILLAR: -kolové bagry CAT 226, CAT 428C, CAT 438C CAT 4288 -pásové bagry CAT 312, CAT 315, CAT 312 bahňák, CAT 320 -kráčející bagry-MENZIMUCK-malý, velký, DOZER D614. Stavby: -vodohospodářské -výstavba rybníků, odbahňování včetně projektové dokumentace. Sídlo Praha- Nusle

Demoliční práce. Výstavba - dopravní stavby - sportovní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby.

Stavební práce: - výstavba, rekonstrukce vodních ploch - pokládka zámkové dlažby - zemní práce.

Stavební činnost - vodohospodářské stavby - zemní práce - plynovody - dopravní stavby, výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť. Služby - projekční a inženýrská činnost.

Zařizování dotací z dotačních titulů fondů Evropské unie EU Stavební práce Vodohospodářské stavby - projekty - rybníky Protierozní ochrana Projekce - kanalizace - vodovody - přípojky - čistírny odpadních vod (ČOV.

Stavební činnost: - výstavby a rekonstrukce polních a lesních cest - úpravy a údržby vodních toků - rekonstrukce a výstavby vodních ploch - stavby a opravy kanalizací - demolice, zemní práce - autodoprava

Společnost Večeřa - Meliorace, v.o.s. je zkušeným dodavatelem stavebních a zemních prací. Mezi naše činnosti patří provoz a údržba melioračních zařízení v rámci jižní Moravy, výstavba inženýrských sítí, dopravních i vodohospodářských staveb. Sídlíme v Žarošicích. Naše činnost, stavba, výstavba, opravy: - vodohospodářské stavby - liniové ...

Činnost: - odbahňování rybníků, vodních ploch pomocí plovoucího sacího bagru.

Stavební firma, zaměřující se na vodohospodářské stavby: - kanalizace a ČOV - vodovody a vodárenské objekty - stavby krajinného inženýrství - infrastruktura - hydrotechnické stavby - přírodní biotopy, koupaliště Výroba a prodej plastových výrobků: - vodoměry - svařované odbočky - tvarovky - nádrže