Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Organizační složka státu. Příprava a realizace - výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest.

Služby: - projekční a inženýrská činnost - Projekční a inženýrská činnost Projekty: - vodohospodářských staveb: (úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní - - řady, kanalizační řady - gravitační i tlakové, bazény) - administrativních staveb - sportovních staveb a bazénů - obytných staveb - plynofikace

Projekce (zajištěna smluvně), inženýring, engineering, výstavba, dodávky na klíč, rekonstrukce, opravy, poradenství: - inženýrské a vodohospodářské stavby - kanalizační řady včetně přípojek Výkopovou a bezvýkopovou technologií: -klasické štolování -protlačování ocelových chrániček 200-1800 mm -mikrotunelování, ...

Projekce, dokumentace: - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - inženýrská činnost, stavby

Projekce, konzultace a vlastní výstavbu inženýrských sítí, plynovodů, teplovodů a vodohospodářských objektů, Vám zajistí společnost ZEPRIS s.r.o. Dále mezi naše služby patří čištění kanalizace a potrubí všech druhů a profilů a také bezvýkopové opravy a sanace vodovodů, kanalizací a plynovodů. Naleznete nás na adrese Mezi Vodami 27, ...

Vodohospodářské, pozemní a dopravní stavby. Výstavba: - inženýrské stavby - vodovody a kanalizační stoky - čistírny odpadních vod - revitalizace vodních toků a rybníků.

Pozemní stavby: - výrobní a skladové haly, logistická centra - obchodní centra - bytová výstavba - administrativní budovy a stavby občanské vybavenosti - objekty pro zdravotnictví, školství a kulturu . Vodohospodářské stavby, dopravní stavby: - terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce, kompletní sítě technické infrastruktury - ...

INTERPROJEKT s.r.o. zajišťuje projekční a inženýrskou činnost a také nabízí technický dozor investora. Dále provádí výstavbu městské infrastruktury a vodohospodářských staveb. Služby: - projektové práce ve stavebnictví - stavební projekce - projekční činnost - inženýrská činnost - technický dozor investora. Výstavba: - stavby ...

Stavební firma, činnost, dodávka staveb na klíč: - vodohospodářské, dopravní, inženýrské a ekologické stavby - sanace sesuvu svahů a břehů - výstavba vodovodů a kanalizace - rekonstrukce mostu, propustu a komunikace

Dodávky na klíč, novostavby, rekonstrukce, sanace: - stavby vodohospodářské, inženýrské, průmyslové, občanské, památkově chráněné, školy, koleje, kancelářské prostory, úřady...: -základy, suterény -stropní a železobetonové konstrukce. Práce: -speciálně sanační -stříkané betony -provádění a ochrana podlah -schody ...

Služby: - zemní práce - kanalizace - doprava - demolice - výstavba cest Opravy: - drenáže - zpevněné plochy - údržba toků - číštění potoků - čištění příkopů - rekultivace - vodovody

Stavební společnost: - pozemní, nadzemní či vodohospodářské stavby - inženýrské sítě

Stavby: - občanské, inženýrské - vodohospodářské - ostatní. Čištění a úpravy vodních toků: - revitalizace, odbahňování rybníků. Opravy: - jezy, zpevňování hrází. Betonárka: -Ledeč nad Sázavou

Služby: - inženýrská činnost (investorská, dodavatelská) - projekční práce - stavební projekce Výstavba, rekonstrukce: - pozemní, ekologické, průmyslové, vodohospodářské stavby - kolejová doprava - plynofikace

Činnost: - stavební a montážní - obchodní - doprava a mechanizace - dílčí poddodávky - montáže ocelových konstrukcí apod.

Stavební společnost, firma, stavebnictví, stavební činnost. Stavební práce, stavebnictví. Zednické práce. Výstavba.

Stavební a geologická činnost: - vodohospodářské stavby - geologický průzkum - speciální zakládání - inženýrské stavby - energetické stavby

Specializace na: - výstavba vodovodu, vodovod - rekonstrukce vodovodu - vodovodní přípojky - vodojemy, vodojem - výstavba kanalizace - rekonstrukce kanalizace - přečerpávací stanice - výstavba plynovodu, plynovod - přípojky plynovodu - vnitřní plynovod - STL plynovod - meliorační práce - meliorace. Tvorba krajiny: - ...

Stavitelství Kamínek s.r.o. je spolehlivým dodavatelem v oboru výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, komunikací i vodohospodářských staveb. Mezi naše další činnosti patří zemní práce, demolice, přeprava sypkých materiálů i tesařské a zámečnické práce. Sídlíme v obci Líšťany, okres Plzeň - sever. Stavební firma, stavitelství, výstavba, ...

Stavební firma ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o. se zabývá výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodohospodářských staveb i rodinných domů. Mezi mezi práce patří rovněž realizace základových desek, opravy chodníků a také obkladačské práce. Stavba, výstavba, rekonstrukce, stavební práce: - vodovody - kanalizace - kanalizační ...

Nabízíme služby: -práce s kamenem -vodohospodářské stavby: -zpevňování koryt, břehů, hrází rybníků, zídky, veškeré zděné kamenné prvky, gabiony -opravy splavů, jezů a vyústních objektů na vodních tocích. Zahradní stavby: -realizace zahrad dle našeho návrhu.

Vodohospodářské stavby, zkráceně VHS, je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v severozápadních Čechách. Naše společnost je na trhu již od roku 1953, díky tomu má již mnohaletou praxi. Stavby: - vodohospodářské - pozemní - dopravní (silnice, dálnice, mosty, křižovatky, chodníky, parkoviště) - průmyslové - inženýrské Inženýrské ...

Stavební činnost - rekonstrukce bytů - rekonstrukce bytových jader - pozemní stavby - vodohospodářské stavby - revitalizace budov - kanalizace, vodovody - další.

Vodohospodářské stavby: - výstavba, čištění malých vodních nádrží - revitalizace vodních toků, hrazení bystřin - biologické čistírny odpadních vod - lesní, polní cesty - protierozní opatření.

Stavební práce: - rekonstrukce, výstavba chodníků - výstavba vodovodů, kanalizací, rybníků - výstavba lesních cest - úprava vodních toků - zemní práce.