Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie stavebných a montážnych prác Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených ...