VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Inžinierska činnosť Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičnej výstavby Výskum a vývoj v oblasti vodohospodárskych a ekologických stavieb Výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodohospodárskych a ekologických ...

Leasing Prevádzkovanie píly Zariaďovanie interiérov Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Vykonávanie inžinierských stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kovovýroba Oprava karosérií Oprava a údržba motorových vozidiel Sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctve Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Odťahová služba pre motorové vozidlá - tzv. nútený odťah Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Murárstvo Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Prenájom stavebných strojov Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie výkonu služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Malľovanie, lakovanie a sklenárske ...

Vzdelávacia, organizačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb Sprostredkovanie ,nákup a predaj tovarov /na tovar , na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s ...