VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

DS DUMA s.r.o.
Zemní a výkopové práce, výstavba komunikací a inženýrských sítí je hlavní činností firmy DS DUMA s.r.o. ze Znojma. Veškeré uvedené dopravní stavby realizujeme i v Mikulově a v rámci celého Jihomoravského kraje. DS DUMA s.r.o. provádí zemní a výkopové práce, které zahrnují nejen terénní úpravy, ale také realizaci základových desek. Ze zemních ...
Společnost Mibag - Miroslav Šmíd se soustředí na těžkou stavební dopravu, zemní a bourací práce. Provádíme výkopy inženýrských sítí, úpravy vodních toků, skrývky zeminy i výstavbu dopravních staveb. Další naší činností je prodej sypkých stavebních materiálů a přeprava zemních strojů. Sídlíme v obci Ladná, okres Břeclav. Zakázky realizujeme v rámci ...

Projekční kancelář. Vodohospodářské a ekologické stavby: -poradenství, studie, projekty, inženýring, provedení, dodávky na klíč: -kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravny vod, skládky komunálních a průmyslových odpadů, revitalizace, manipulační a provozní řády, zachycování ropných látek, ...

HEREL spol. s r.o. zabezpečuje výstavbu a vodotěsnost: -stokových sítí -objektů -kanalizačních přípojek -vodohospodářské stavby

STAVBY - Ing. Černá, s.r.o. je stavební společnost, certifikována dle ISO 9001:2010 Dodávky na klíč, novostavby, rekonstrukce, opravy: -stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní, průmyslové -rodinné domy -dřevostavby -půdní vestavby -zahradní stavby. Práce řemesel vlastními pracovníky: -zedník, tesař, malíř, sádrokartonář, ...

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. provádí inženýring (engineering), dodávky na klíč, výstavba, rekonstrukce: -inženýrské sítě a komunikace -pozemní, průmyslové stavby -hydromeliorace (hráze a objekty na tocích, nádrže na tocích, úpravy toků a kanálů, závlahové systémy, vodní nádrže se sypanými zemními hrázemi, čerpací ...

HYDROGEO, spol. s r.o. jako stavební společnost poskytuje: -vodohospodářské stavby -vrty, studny, piloty -geologické a hydrogeologické práce

Realizaci vodohospodářských staveb svěřte do rukou firmy BoBaStav ze Znojma. Za použití vlastní techniky provádí práce na vodních nádržích, jako je odbahnění rybníků. Zajišťuje také výstavbu venkovních dešťových a splaškových kanalizací a s tím související výkopové práce.

Naše společnost se zabývá stavbou věžových a zemních vodojemů již více než 20 let. Jsme přední dodavatelé nejen ve sféře výstavby, ale také v servisu vodojemů, které jsou již postaveny. Zařizujeme generální opravy a šetrně demontujeme všechny typy vodojemů i včetně věžových Aknaglobus a Hydroglobus. Nejvíce realizovaných zakázek a spokojených ...

Společnost Ekostavby Brno, a.s. vznikla v roce 1992 a je přímým nástupcem bývalého stavebního závodu Jihomoravských státních lesů v Brně. Do začátku své samostatnosti firma převzala více jak třicetileté zkušenosti pracovníků a kvalitní technické vybavení s hlavním zaměřením na provádění všech druhů lesnických staveb. Stavba, práce: - ...

Společnost SYTYS.cz s.r.o. je moderní a dynamická stavební společnost. Věnujeme se výstavbě a rekonstrukci zpevněných ploch, cyklostezek, silnic, chodníků, parkovišť, vodohospodářských staveb, úpravě koryt vodních toků a také občanským a průmyslovým stavbám. Naleznete nás na adrese Dělnická, Bzenec. Stavební činnost, práce, výstavba: - ...

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. se sídlem ve Veselí nad Moravou se zaměřuje se na stavební činnost, která se týká výstavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských staveb. Mimo jiné provozuje i půjčovnu nářadí a stavební mechanizace. Stavební činnost, kde se soustředí zejména na ...

Kompletní stavební práce Výstavba - vodohospodářské stavby

Výroba, opravy, montáže: -potrubní uzávěry -stavidla, hradidla -dodávky technologických celků -výroba jednotlivých vodohospodářských zařízení -údržby, opravy, údržba, oprava a rekonstrukce již vzniklých zařízení. -vodní turbíny, turbína

Společnost zabývající se vodohospodářskou výstavbou. Hlavní náplň práce je soustředěna na dodávku kanalizační a vodovodní systémy včetně vodojemů, čistírny odpadních vod a provádění betonových konstrukcí. Stavební výroba např.stavba čerpací stanice PHM, přestavba školy na výrobnu potravin, výstavba rodinné domy, budování monolitické stropní ...

Stavební činnost, projekce, architekt: -pozemní, vodohospodářské a ekologické stavby -projektová činnost.

Gabiony, protipovodňová opatření, gabionové stěny, zemní, kamenické práce, výstavba gabionových opěrných zdí Brno, Praha, Jihlava, Jihomoravský kraj, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Vysočina -opěrné zdi, dlažby z kamene -kácení a výsadba stromů, těžba a výřez nežádoucích dřevin -výstavba a obnova vodních nádrží -odstraňování povodňových ...

Stavební práce, stavební činnost. Občanské stavby. Stavby průmyslové, zemědělské, vodohospodářské a dopravní. Zámečnictví, výroba ocelových konstrukcí - haly, sklady Truhlářství: - výroba: - nábytek, okna, dveře, podlahy, altány.

Firma je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2009. Stavební činnost. Stavby: -lineární, vodohospodářské, novostavby, rekonstrukce, realizace, dodávky na klíč: -inženýrské sítě (výstavba vodovodní, plynovodní, kanalizační řády, přípojky) -veřejné osvětlení, přípojky nízkého napětí -komunikace, chodníky, zpevněné plochy -sportovní ...

Společnost Holcner - Doprava, s.r.o. poskytuje v rámci své podnikatelské činnost širokou škálu služeb. Zajistíme nákladní autodopravu nad 3, 5 tuny, kontejnerovou dopravu, veškeré zemní a výkopové práce, demolice, výstavbu a rekonstrukce vodohospodářských staveb, pozemních komunikací či inženýrských sítí. Dále podnikáme v oblasti nakládání s ...

Práce, montáž, čistění: - sanace stok - sanace podzemních prostor - hloubení šachet - ražení štol - chemické a cementové injektáže - pískování - čištění průlezných stok - provádění staveb - práce prováděné hornickým způsobem - kanalizační přípojky bezvýkopovými technologiemi - monitorování průlezných a průchodných ...

Společnost EDMA s.r.o. je stavební firma s dlouholetou tradicí, která se zaměřuje na kompletní dodávky vodohospodářských, dopravních, inženýrských a pozemních staveb. Dále se také v rámci naší činnosti věnujeme výstavbě a rekonstrukci hřišť. Sídlo firmy naleznete na adrese Drnovice č.p. 708 a provozovnu v obci Luleč. Stavební činnost, práce, ...