VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Stavební činnost - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - pozemní stavby - ekologické stavby.

Stavební činnost-výstavba a prodej bytů: -občanské stavby -průmyslové stavby -vodohospodářské stavby -rekonstrukce objektů -výstavba a sanace mostů.

Stavební firma, výstavba: - vodohospodářské stavby - občanské stavby - dopravní stavby - průmyslové stavby - projektová činnost ve výstavbě

Stavební práce: - zemní, - stavby a rekonstrukce komunikací, - vodohospodářské stavby, - zahradní architektura.

Stavební práce: - inženýrské sítě - vodohospodářské stavby - sportovní areály - zemní práce a terénní úpravy

Práce: -zemní -demoliční -lesnické -kamenické -vodohospodářské stavby Služby: -nákladní autodoprava

Výstavba: - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - dopravní stavby - zemní práce

Práce: -zakládání staveb -stavby průmyslových objektů -opěrné stěny -dopravní stavby -inženýrské stavby -vodohospodářské stavby -stavby obytných projektů -demolice -zemní práce Služby: -nákladní doprava -nadměrná přeprava

Vodohospodářské stavby: -zemní práce -lesní cesty -odvodnění. Sadové úpravy a údržba zeleně. Lesnická, zemědělská rekultivace. Lesní práce. Údržba zeleně. Kácení stromů. Návrhy, zakládání zahrad. Sadové úpravy.

Inženýrská činnost. Bezvýkopové technologie pro kanalizace a vodovody. Vodohospodářské stavby. Výstavba čistírny odpadních vod. Domovní čistírny. Vodovody a kanalizace. Revize domovních čistíren. Výroba: - armatury.

Projektování a provádění: -vodohospodářské stavby -vodovody a kanalizace -kořenové čistírny odpadních vod* -revitalizace vodních toků -rybníky a účelové nádrže -skládky odpadů včetně jejich asanace -krajinná ekologie -úpravy ploch -výstavby zeleně -lesnické a zemědělské rekultivace -geologie -vrtné práce ...

Práce: -zemní -výkopové -inženýrské sítě -rovnání zahrad a pozemků -demolice -zimní údržba komunikací -výstavba a oprava chodníků a komunikací -dlažičské práce -zahrady na klíč -odvodnění nemovitostí a pozemků -výstavba, obnova rekonstrukce a odbahnění rybníků

Stavby: -vodohospodářské -vodní elektrárny -opěrné zdi -injektážní práce -jezová tělesa -ekologické stavby -kanalizace -vodní nádrže -drobné pozemní stavby.

Výstavba vodohospodářských staveb a provádění zemních prací.

Vodohospodářská a stavební firma. Výstavba: -vodovody -kanalizace -domovní čistírny studní. Zednické práce. Nákladní doprava. Stavební mechanizmy. Zámečnické práce. Projektové práce pro vodohospodářské stavby.

Ekologické stavby Vodohospodářské stavby - úpravy ozdobného i stavebního přírodního kamene

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Zednictví Zámečnictví, nástrojářství -Ubytovací služby -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Velkoobchod a maloobchod -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební ...

Stavební činnost: -pozemní stavitelství -vodohospodářské stavby.