VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Naše společnost se specializuje na zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravu a realizaci staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. Provádíme projekční a inženýrskou činnost v oblasti vodohospodářských staveb a dále se zaměřujeme na zpracování a koordinaci žádostí o dotaci při výstavbě vodohospodářské ...

Naše společnost působí na trhu již od roku 1992. Specializujeme se na dopravní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, životního prostředí a místního hospodářství. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství zahrnují: - výstavbu a obnovu vodních nádrží a rybníků - ...

Společnost M - SILNICE a.s. je specialistou v oblasti dopravních staveb. Více jak šedesát let realizujeme výstavbu a rekonstrukce všech typů liniových dopravních staveb, dálnic, silnic I. třídy, odstavných ploch, parkovišť a také lesních cest. Dále se zaměřujeme na výstavbu prefabrikovaných i monolitických mostů, občanské i průmyslové stavby, ...

Činnost, výstavba: - kamenní zdi - kamenné obložení - stavby, opravy a rekonstrukce opěrných zdí vodních toků - hráze - stavební a zemní práce spojené s realizací bazénů

MADOS MT s.r.o. je stavební společnost, která se zaměřuje na výstavbu, opravy i rekonstrukce mostních objektů. Dále provádíme výstavbu pozemních staveb jako jsou komunikace, silnice, parkoviště a vozovky. Realizujeme dopravní i vodohospodářské stavby, vlastníme technologie, díky kterým se nám podařilo navýšit objem výroby a rozsah výrobní činnosti ...

Vodohospodářské stavby: -čističky odpadních vod (ČOV) -kanalizace -inženýrské sítě (voda, elektro, plyn) Práce: -zemní -terenní úpravy-planýrky, rekultivace -demolice. -kompostování - tříděné zahradní komposty Doprava: -nákladní.

Nabízené služby: - generální dodávka: - průmyslových hal a výrobních areálů - logistických hal a obchodů - parkovacích domů - škol - nemocnic - administrativních center - rezidenčních projektů - vodohospodářských staveb Služby ve stavebnictví: - půjčovna stavební techniky

BAK stavební společnost, a.s. je významným generálním dodavatelem v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb. Dlouhodobě patříme mezi největší stavební společnosti v České republice. Zaměřujeme se na komplexní realizace průmyslových a logistických hal, obchodních a administrativních center, bytových a hotelových projektů, staveb občanské ...

Stavební firma, výstavba, práce: - terénní úpravy, zemní práce - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - vleky, lanové dráhy - vodohospodářské stavby - inženýrské sítě - demolice - jeřábnické práce.

Firma ZEMPRASTAV spol. s r.o. je specialistou na zemní a výkopové práce. Provádíme revitalizace a odbahnění rybníků, výstavbu kanalizací, vodovodních přípojek, skrývky ornice i úpravy koryt řek. Sídlíme v obci Vidoň, okres Jičín. Naše činnost: - zemní, výkopové práce - terénní úpravy (rovné, svažité terény) - hutnění - skrývky ornice ...

Stavební firma: - vodohospodářské stavby (občanské i průmyslové - topné systémy, rozvody plynu, vody a kanalizace - kotelny, vodovody, teplovody, parovody, kanalizační sběrače, včetně budování sorpčních kolon - opravy a údržba bytového fondu, opravy a rekonstrukce domů, rekonstrukce zařízení laboratoří - pozemní stavby.

Stavební činnost, stavby, stavební firma: -dopravní a pozemní stavby -komplexní stavby obecních komunikací, silnic, výstavba asfaltových a štěrkových zpevněných ploch -pokládka zámkové dlažby -výkopové práce -zateplování budov -výstavba a rekonstrukce objektů -provádíme výstavbu rodinných domů -střešní nástavby, bytové domy ...

Stavební firma Výstavba na klíč vodovodů, kanalizací, plynovodů Čerpací stanice, ČOV Terénní úpravy - komunikace Výstavba pozemních staveb na klíč, zednické práce, truhlářské práce, klempířské práce, pokrývačské a tesařské práce, sádrokartonářské práce, montáž a dodávka zdravotní techniky, vytápění a elektroinstalace ...

Stavební firma, stavby: - rodinné domy - novostavby - rekonstrukce - fasády - sádrokartony - mechanizační práce.

Nabízíme: - kompletní dodávka staveb vodovodů a kanalizací včetně přípojek - dodávky a výstavbu domovních ČOV - výstavbu a rekonstrukce kotelen, parovodních a teplovodních rozvodů - zemní práce - bourací a demoliční práce - dlaždické práce - opravy a havárie

Firma zajišťuje: -zemní práce -bourací práce -stavby a rekonstrukce Provádí: -vodohospodářské stavby -vodovody -kanalizace (i tlakové) -nádrže systémové bednění -vodojemy -čistírny -inženýrské sítě.

Činnost: - zemní a výkopové práce - odbahňování a výstavba rybníků Autodoprava vozy Tatra 815

Naše služby nabízíme obcím a majitelům, případně managementu firem, které mají vodohospodářská zařízení – úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy - servis a opravy - vodovody a kanalizace - inženýrské služby - zemní práce - havarijní služby a dispečink

Pozemní stavitelství, vodohospodářské stavby, rekonstrukce, terenní úpravy

Činnost: - provádění staveb - stavební práce - demolice a zemní práce - silniční nákladní doprava - výstavba pozemních a inženýrských staveb - výstavba vodovodů a kanalizací - prodej vodohospodářského materiálu.

Činnosti související s provozováním vodohospodářských zařízení: - malé a střední vodovody - čistírny odpadních vod - čerpací stanice odpadních vod a tlakové kanalizace - kanalizace gravitační - lapače tuků - odlučovače lehkých kapalin - zařízení k desinfekci vody - bazény a koupaliště - projekční činnost

Rekultivace ÚSES územní systémy ekologické stability - hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz Inženýrská činnost ve výstavbě Projekční činnost ve výstavbě Projekce - vodohospodářské stavby

Stavební firma VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb: -od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby -pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce) -vodohospodářské a vodní stavby -ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby ...

Stavební firma VCES a.s. zajišťuje generální dodávky staveb: -od přípravy zakázky přes zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby -pozemní stavby (občanské a bytové, sociální a nemocniční stavby, průmyslové stavby, rekonstrukce) -vodohospodářské a vodní stavby -ekologické a inženýrské stavby a dopravní stavby ...

Stavby, stavební firma: - občanská, bytová, průmyslová a zemědělská výstavba - střešní nástavby - kompletní rekonstrukce a opravy staveb - sanace vlhkého zdiva - zateplování fasád.