Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Naše služby nabízíme obcím a majitelům, případně managementu firem, které mají vodohospodářská zařízení – úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy - servis a opravy - vodovody a kanalizace - inženýrské služby - zemní práce - havarijní služby a dispečink

Činnost: - provádění staveb - stavební práce - demolice a zemní práce - silniční nákladní doprava - výstavba pozemních a inženýrských staveb - výstavba vodovodů a kanalizací - prodej vodohospodářského materiálu.

Rekultivace ÚSES územní systémy ekologické stability - hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz Inženýrská činnost ve výstavbě Projekční činnost ve výstavbě Projekce - vodohospodářské stavby

Stavební činnost: - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - projektování - zemní práce - nákladní autodoprava - demolice a recyklace - pneuservis

Projekce - vodohospodářské stavby Výstavba - vodohospodářské stavby Vnitřní vodovody a kanalizace Projekce - vnitřní vodovody a kanalizace

Stavebně mechanizační firma: -zemní práce -dopravní stavby -projektovaní a realizace vodních staveb -demolice a zpracování přírodních materiálů -pneuservis - prodej - pneu - servis.

Realizace vodohospodářských staveb: - vodovody - kanalizace - plynovody - čistírny odpadních vod, ČOV. - realizace domovních přípojek - technická infrastruktura - protipovodňová opatření - zemní a výkopové práce - zámkové dlažby, chodníky, obrubníky - opěrné zdi - beton, gabiony, .. - propustky, mostky Technika: buldozer ...

Zemní práce: - čištění rybníků - stavba nových rybníků a nádrží - různé výkopové a zemní práce - těžba zeminy.

Služby: -výstavba čistíren odpadních vod -kanalizační sběrače -kompletní realizace kabelových rýh -opravy a údržba vodních toků -výstavba a odbahňování rybníků -opravy a výstavba místních komunikací -řezání asfaltových ploch do tloušťky 120mm -protlaky do průměru 160mm -rekonstrukce a výstavba požárních nádrží -ostatní ...