VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

HAVAX a.s. Stavební firma Liberec
HAVAX Liberec - profesionální stavební firma s dlouholetými zkušenostmi a silným zázemím. Stavební činnost zajišťujeme komplexně od projektu po předání hotového díla na klíč. Naší prioritou je profesionální kvalita zakázek a dodržení časového termínu staveb. Stavby realizujeme po celé České republice a disponujeme týmem lidí, kteří garantují ...
Firma ZEPOS RS s.r.o. se věnuje provádění dopravních a vodohospodářských staveb. Dále se zabýváme zemními pracemi při výstavbě průmyslových a obytných objektů, vodních toků a nádrží, těžkou dopravou sypkých materiálů, přepravou nadměrných nákladů a kontejnerovou dopravou sutí a bioodpadu. Dále provádíme speciální armované konstrukce, které se ...

Stavební firma, výstavba: - vodohospodářské stavby - kanalizace, vodovody - ekologické stavby - inženárské stavby - demolice - zemní práce. Pískovna, recyklační centrum Žízníkov: - tel.: 487 823 649

Firma patří od roku 2002 do skupiny Tyco. S podporou své mateřské společnosti poskytujeme specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a na služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Společnost je nositelem certifikátů systému řízení jakosti - ISO 9001:2000, systému enviromentálního managmentu ...

Developerství Správa nemovitostí Akciová společnost S group holding je silnou stavební, developerskou a investiční společností na českém trhu. Strategie rozvoje holdingu se orientuje na tři hlavní oblasti: stavebnictví, developerství a facility management. Ve všech těchto oblastech jsou klíčové trhy České a Slovenské republiky. Stavební divize ...

STAVEBNÍ ČINNOST: - výstavba inženýrských sítí - vodohospodářské stavby - vodovody - kanalizace Včetně zpracování projektové dokumentace. VÝROBA TECHNOLOGIÍ Z PLASTŮ: - čistírny odpadních vod ( aktivační ) 4-2500 obyvatel - čistírny odpadních vod ( biodiskové ) 5-50 obyvatel - čistírny průmyslových odpadních vod - posilovací ...

Stavba, výstavba: -inženýrské stavby -vodohospodářské stavby -kanalizace Zemní práce. Pískovna.

STAVBY NA KLÍČ -bytové i rodinné domy -výrobní haly -vodohospodářské stavby -rekonstrukce objektů -zemní práce -inženýrské sítě -nákladní doprava -výroba z plastů ( nádrže, septiky, vodoměrné šachty, bazény )

Stavební firma. Realizace gabionových konstrukcí: -volně stojící stěny -ploty -obklady -zpevňování svahů -úpravy vodních toků

Výstavba inženýrských sítí: - vodovodní řady - novostavby, rekonstrukce a přeložky kanalizací, včetně tlakových stok a ČOV - komunikace včetně sítí, opěrných a zárubních zdí a lesních cest. Realizace vodních nádrží a úprava toků, revitalizace a protipovodňové úpravy. Speciálních zemní konstrukce: - zpevňování zemních těles ...

Zabýváme se realizací staveb v oboru: -Zemní práce bagry pro těžko přístupná místa. -Pozemní stavby. -Vodohospodářské stavby (hrazení bystřin). -Lesotechnické stavby. -Kamenické práce. -Výstavba opěrných zdí z lomového kamene a gabionů. -Inženýrské sítě Pro provádění staveb jakéhokoliv rozsahu disponujeme potřebným technickým ...

Inženýrská činnost: -ekologická stabilita krajiny -rekultivace, úpravy území -odvodnění toku, rybníků. Výstavba, oprava, údržba, rekonstrukce.

Provozování vodovodů a kanalizací. Úprava, rozvod: -pitná a užitková voda. Výstavba: -vodohospodářské stavby.

Projekční práce v oblasti vodohospodářských staveb. Inženýrské služby, poradenské, konzultační a další služby ve vodním hospodářství.

Stavební firma. Práce: - stavební Provozovna: - Pulečný 107, tel.:483 388 200

Demoliční práce. Bourání betonových konstrukcí bouracím kladivem. Provádí: - speciální zemní práce ( bagry, MENZI, MUCK, CATERPILLAR DH 112, UNC, BOBCAT ) - autodoprava - výstavbu vodovodních, kanalizačních a plynovodních řadů - výstavbu domovních přípojek - výstavbu čerpacích stanic, ČOV, úpraven vod a vodárenských zařízení

Stavební práce: -kompletní stavby "na klíč" -zateplování objektů i pro program Zelená úsporám -opravy fasád -výměny oken a balkonů, možnost pomoci při zajištění zdrojů -střechy - práce tesařské, klempířské i pokrývačské -historické stavby/památkové stavby -oprava, rekonstrukce a výstavba lesních cest -oprava, rekonstrukce a výstavba ...

Stavební činnost: -stavby vodohospodářské -stavby ekologické. Práce: -stavebně-montážní -vodohospodářské, ekologické -zemní. Výstavba: -vodovody a kanalizace. Opravy: -havárie vodovodů a kanalizací. Provádění vodovodních a kanalizačních přípojek.

Stavební činnost: - zemní práce především velkého rozsahu - zakládání staveb - zajištění stavebních jam - sanace a stabilizace zemin - veškeré inženýrské sítě - komunikace včetně mostů - stavba silnic a dálnic - vodohospodářské stavby - kanalizace Hornická činnost. Dřevospracovatelská činnost. Nakládání s ...

Prodej: -stříkaný beton Provádí: -zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví -stavební práce -práce z lomového kamene

STAVEBNÍ FIRMA STAVEBNÍ ČINNOST: - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí ( vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovody a přípojky ) - výstavba a rekonstrukce občanských staveb ( rodinné domy, byty, penziony, objekty ) - výstavba a rekonstrukce průmyslových objektů ( průmyslové budovy, haly, sklady, bankovní stavby, ...

Předmětem činnosti se stala výhradně výroba cementového zboží, stavební a developerská činnost v oblasti bytové výstavby a občanských staveb, správa bytového fondu vlastních bytových domů s nájemními byty, správa obecních domů, bytů i bytů v osobním vlastnictví, Podnikatelská činnost je zaměřena i na velkoobchod s hutním materiálem, realitní ...