VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové se zabývá zpracováním investičních záměrů, projektových dokumentací, přípravou a realizací staveb v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování. V oblasti vodohospodářských staveb provádíme projekční a inženýrskou činnost.
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
DŘEVOKUČERA s.r.o. stavební činnost
Jsme firma, která se zabývá pracemi v oboru stavebnictví a dalších přidružených oborech. Provádíme demoliční práce vlastní technikou, ale i vykupujeme použitý stavební materiál. Dále provádíme zednické a stavební práce, popřípadě betonáže. Třídíme suť a recyklujeme ji. Zrovna tak, jako třídíme váš případný odpad. Stavíme a upravujeme lesní ...
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Firma Vodní zdroje Ekomonitor sídlící v okrese Chrudim se zabývá likvidací ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek a realizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáváme a zhotovujeme nové zdroje vody, vodovody a kanalizaci. Provádíme průzkumné ...
Stavební společnost: - inženýrské sítě - stavby pozemní - stavby nadzemní - stavby vodohospodářské.

Služby: -zprostředkování obchodu a služeb -provádění staveb.

Naše firma TRYO - GRUND s.r.o. sídlící v Pardubickém kraji nabízí svým zákazníkům kompletní stavební činnost v oboru zemních a stavebních prací. Provádíme především vodohospodářské stavby a výstavbu vodovodů a kanalizací. Veškeré práce provádí pouze kvalitně vyškolení pracovníci. Naší předností je dodržování stanovených termínů a předem dohodnuté ...

Společnost SOSTAF s.r.o. má pevné postavení v pardubickém regionu, zejména v oblasti pozemního stavitelství a průmyslových staveb. Svým zákazníkům může nabídnout širokou škálu služeb od diskuze nad investičním záměrem, projektem až po vlastní realizaci staveb. Opíráme se o zkušený a stabilní manažerský tým, který je neustále doplňován mladými ...

Stavební společnost: - pozemní, nadzemní či vodohospodářské stavby - inženýrské sítě

Činnost: - stavební a montážní - obchodní - doprava a mechanizace - dílčí poddodávky - montáže ocelových konstrukcí apod.

Stavební firma: -pozemní stavby -rekonstrukce budov -kompletní vodohospodářské stavby -inženýrské sítě -revitalizace a výstavba rybníků, vodní toky -zateplování -dětská hřiště

Stavební firma : - novostavby bytových, občanských a průmyslových objektů, rodinných domů - veškeré opravy a rekonstrukce - nástavby a vestavby, včetně půdních - opravy historických objektů - zateplování objektů, systém BAUMIT projekční činnost : - projekty pozemních staveb, včetně rozpočtů - posuzování požárního ...

Naše firma nabízí : - inženýrské stavby - technická vybavenost sídlištních celků - telekomunikační sítě - plynové sítě - vodovodní sítě

Půjčovna, pronájem: - nářadí Stavební činnost: - pozemní stavby - rekonstrukce - vodohospodářské a dopravní stavby - zemní práce - kanalizační a vodovodní přípojky

Stavební firma, výstavba: - dopravní stavby - silniční, železniční mosty - železnice - rekonstrukce železničních svršků - vodohospodářské stavby - průmyslové stavby, haly - zakládání staveb - zemní práce.

Stavební činnost. Stavby: - inženýrské - bytové - občanské - vodohospodářské. Oprava: - stavební památky. Výstavba rodinných domků na klíč. Údržba. Prodej, těžba: - písek, nepropustné zeminy - inertní odpady, stavební suti. Provozovny: Tisová 5 565 52 Němčice 45 561 18

Nákladní doprava Dodávka - stavební materiál. Zemní práce Stavby a jejich odstraňování Stavba - kanalizační a vodovodní systémy.

Obchodní zóny: - výstavba obchodních domů včetně zpevněných ploch - inženýring Zemní práce: - terénní úpravy - zemní práce při výstavbě komunikací: Inženýrské stavby: - výstavba vodovodů, kanalizací - komunikace a zpevněné plochy - přeložky inženýrských sítí Bytová výstavba: - novostavby - rekonstrukce ...

Služby: - průmyslové, občanské a bytové stavby, včetně zajištění inženýrských činností - výstavba: - inženýrské sítě Rybníky a vodní nádrže: - obnova a projekty - poradenství pro získání dotací na výstavbu rybníků a retenčních nádrží Zemní výkopové práce: - použití kolových a pásových bagrů - v horském terénu. Doprava, ...

Stavební firma, stavby: - výstavba děl vodohospodářského charakteru, zejména vodovody a kanalizace a objektů s tím souvisejících. - zajištění stavebního povolení - technický dozor i realizace stavby. Možnost pronájmu strojů: - bagr JCB 3CX UNC 060 + podkop, průměry lopat 80, 60, 30, dosah ramene 7m.

Agrostav Pardubice, a.s. je stavební společnost střední velikosti realizující generální dodávky občanských, průmyslových, zemědělských a ekologických staveb, výstavbu inženýrských sítí, zemní práce, prodej stavebnin, výrobu betonového zboží, nákladní autodopravu, výrobu a dopravu betonových směsí, zámečnické konstrukce, zemní protlaky, řezání ...

Investiční činnost Realitní činnost Projekce - dopravní stavby - vodohospodářské stavby - inženýrské a pozemní stavby Výroba kompozitů

Generální dodávky pozemních a vodohospodářských staveb, jejich udržování a demolice Provozovna: - Jiráskova 117, Chrast.

Projekce - plynárenství Obchodní činnost Inženýrská činnost Projekce - vodohospodářské stavby

Stavební firma. Stavební práce. Projektová činnost ve stavebnictví. Realizace: - inženýrské stavby - pozemní stavby - vodohospodářské stavby.

Stavební firma : - komplexní stavební, montážní práce, zemní práce - autodoprava - demoliční práce - doprava stavebních materiálů - zajištění nadrcení sutí k dalšímu použití - jeřábnické práce - práce vodohospodářského charakteru - tesařské práce - práce v oblasti zdravotechniky, vytápění, plynových přípojek