Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Práce: -dlažby a zdiva z lomového kamene -beranění ocelových štětovic -stavební a zemní práce speciálními rypadly -čištění rybníků, mlýnských náhonů, vodních toků -ostatní stavební práce. Autodoprava.

Stavební firma. Stavební práce: -rekonstrukce, modernizace, novostavby -provádění bytových a občanských staveb -rekonstrukce památek -provádění průmyslových staveb -provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti obytných celků -zprostředkovatelskou, poradenskou a konzultační činnost v oblastech své ...

Stavební práce: -zemní a bourací práce -úpravy toků, rybníků -výstavba a likvidace skládek -odvodnění pozemků zemědělských a sportovních -výsadba zeleně.

Stavební firma: -silniční stavby (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, dlažby) -pozemní stavby (novostavby, rekonstrukce objektů, fasády) -inženýrské stavby (kanalizace, vodovody, energovody) -vodohospodářské stavby (vodojemy, ČOV, jímky, přírodní nádrže). Nákladní autodoprava.

Stavební práce: -zemní práce -terénní úpravy -úpravy ploch pro ozelenění -bourací a demoliční práce -demontáže staveb -inženýrských sítí na klíč -výstavba vodovodních a kanalizačních řadů -výstavba a opravy vodních nádrží.

Zemní práce Výstavba - vodohospodářské stavby

Zemní práce pomocí strojů - demolice - terénní úpravy Stavební firma Přípravné práce pro stavby Vodohospodářské stavby Kanalizace Odvodnění staveb, pozemků

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -Pronájem a půjčování věcí movitých -Výroba a zpracování skla -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým ...

Projektová činnost ve výstavbě -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -Provozování kulturních, ...