Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Výstavba: -inženýrské stavby -kabelové a plynové vedení -kanalizace -vodní nádrže a čistírny odpadních vod -úpravy vodních toků -vodovody -venkovní rozvody NN -zámková dlažba. Zemní práce. Čištění odpadních vod. Zpevňování ploch komunikací. Terénní a parkové úpravy. Dekontaminace zemin a konstrukcí. Likvidace nebezpečných ...

Stavební činnost: -projektování, rekonstrukce, realizace -odpadové hospodářství -architektura -správa a údržba nemovitostí -inženýring -emolice a zemní práce. Sadovnictví: -projektování, realizace -kácení nebezpečných dřevin -ošetření dřevin -terénní úpravy -zakládání travnatých, keřových, stromových porostů.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -Pronájem a půjčování věcí movitých -Výroba a zpracování skla -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí -Velkoobchod a maloobchod -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým ...