VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Výstavba vodovodů, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších vodohospodářských staveb je realizována za účelem zvýšení kvality vody a její dodávky. Kromě těchto staveb je možné zajistit výstavbu a úpravu vodních děl a toků, což znamená rybníků a hrází.

Kovovýroba Inštalácie - voda, kúrenie, plyn Dodávky a montáže plynových zariadení Dodávky a montáže tlakových zariadení Výroba a montáž oceľových konštrukcií Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Vykonávanie prác a služieb stavebnými mechanizmami Obchodná /veľkoobchod/, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obore ...

Finančný leasing Prenájom nehnuteľností Prieskumné a podzemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Maloobchod mimo riadnej predajne Demolácia, zemné a rekultivačné práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Predaj sudového a fľaškového vína a jeho degustácia Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Inžinierska ...

Opravy vodomerov Vodoinštalatérstvo Výroba ventilov a armatúr Prieskumné a podzemné práce Reklamné a marketingové služby Rozbor pitných a odpadových vôd Výkon činnosti stavebného dozoru Prevádzkovanie verejných vodovodov Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rámci voľných živností Prevádzkovanie verejných ...

Pretláčania chráničiek a razenie pomocou štítov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Prenájom hnuteľných vecí Nákup a ...

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na na priamu konzumáciu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu ...

Sprostredkovateľská činnosť. Budovanie priemyselných stavieb. Budovanie bytových a občianskych stavieb. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti. Budovanie inžinierskych stavieb (vrátane technického ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba výstuže pre stavebníctvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž oceľových konštrukcií Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba podzemných stien z ocele a oceľobetónu Prenájom mechanizačných a dopravných zariadení Poradenská, konzultačná činnosť v ...

Staviteľ Stavba budov Reklamné činnosti Práce stavebnými strojmi Prenájom motorových vozidiel Pozemné a inžinierské stavby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Sprostredkovanie obchodu, ...

Potátačské práce Prenájom techniky, vozidla Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Zámočnícke a zváračské práce Fotografická činnosť a videozáznamy Vyhľadávanie priesakov a ich sanácia Potápačský výcvik, školenia a kurzy Práce na vode pri použití lode, čistenie tokov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Prípravné práce pre stavbu Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie nákupu a predaja Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Projektovanie elektrických zariadení Výkon prác pomocou horolezeckej techniky Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti obchodu Prenájom a požičiavanie malej stavebnej ...

Prieskum trhu Skladovanie tovaru Sprostredkovanie dopravy Zámočníctvo, kovoobrábanie Prenájom nebytových priestorov Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba strojov a zariadení mimo VTZ Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť rozsahu ...

Sprostredkovanie obchodu Inžiniersko-dodávateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pred zahájením stavby Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania Výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie ...

Sprostredkovanie obchodu Vykonávanie dopravných stavieb Geodetické a kartografické činnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vykonávanie priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych, bytových a občianskych stavieb

Hydroizolácie Kovoobrábanie Lešenárske práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a dopravy Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie vodohospodárskych stavieb Predaj dvojstopových motorových vozidiel Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných ...